image-8
Lektorbloggen

Ubrukelig utvidet lesebegrep

Hver 5. niendeklassing kan ikke lese. – Tanken om et utvidet lesebegrep er en skadelig avsporing når utfordringene skolen står overfor er så store, sier leder i NLL Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
18. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mange lektorer har reagert på Nina Gogas utvidede lesebegrep, hvor lesing av bilder, slik som film, trafikkskilt og bildebøker, sidestilles med lesing av tekster.

Leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen debatterte saken med Nina Goga i NRK P1s Her og Nå 12.mai. Der la Paulsen vekt på at lærere og lærerutdannere må legge vekt på at barn og unge først og fremst lærer å lese tekst, og forstå skriftspråk.  

– Gogas forståelse av lesing er ubrukelig og tilslørende som prinsipp for leseopplæringen. Det er avgjørende viktig at elever får opplæring i å lese tekst, at de utvikler tekstforståelse ,og at de kan lese ulike typer tekster. Sivilisasjonen vår er bygd opp på skriftspråk, og det er nødvendig å beherske dette godt, ikke bare for å tilegne seg andre fag- men også for å kunne delta som borger i samfunnet, mener Paulsen.

Norsk Lektorlag vil be Utdanningsdirektoratet om å gripe fatt i saken snarest.

– Når en velutdannet lærerutdanner som Nina Goga tolker læreplanen slik at leseferdigheten kan reduseres til å forstå en bildebok når eleven er ferdig med ungdomsskolen  viser det hvor viktig det er at læreplanen presiseres. Det er på tide at Utdanningsdirektoratet lytter til kritikken fra fagfolk; læreplanene i Kunnskapsløftet er uklare, og vurderingskriteriene er uklare. Slik blir det mulig å tolke dem slik at det kan gis karakter 2 og 3 i norsk til elever som ikke kan lese tekst.

Det er grunn til å spørre Utdanningsdirektoratet om de der mener at Gogas lesedefinisjon er i overensstemmelse med læreplanen.

–  Hvis den er det, må læreplanen endres så raskt som mulig, og hvis direktoratet mener at Goga tar feil, må dette tydeliggjøres for alle lærere og læreutdanningsinstitusjoner slik at denne misforståelsen ikke brer om seg, sier leder i NLL Gro Elisabeth Paulsen i en kommentar.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.