image-6
Lektorbloggen

Trafikklysmodellen – mer enn håndsprit og desinfiserte pulter?

Det er ikke overraskende at det er i aldersgruppen 13–19 at smitten øker mest. Det er et under at vi ikke har hatt noen større utbrudd på noen av de fylkeskommunale skolene, skriver fylkestillitsvalgte og fylkesleder i Rogaland.
AVMarianne Hogsnes-Rødland, fylkestillitsvalgt, Leif Johannes Omland, fylkestillitsvalgt, og Helena E. Hallgren, fylkesleder Norsk Lektorlag Rogaland
19. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

De siste ukene har vært preget av strengere koronatiltak i Stavanger-regionen. Smittetallene øker jevnt og trutt.

Senest lørdag ble det meldt om et andre tilfelle ved Randaberg videregående skole, og vi frykter at det vil komme flere de neste ukene, både på Randaberg og på de andre videregående skolene i Rogaland.

Lærere og elever holder seg hjemme dersom vi har luftveissymptomer. På skolen desinfiserer vi pulter og håper på det beste, mens vi spriter hendene. Enn så lenge er de fleste glade for å være fysisk til stede på skolen, for vi vet at det er der vi får gjort jobben vår aller best.

Økonomi trumfer smittevern

Elevene våre bruker kollektivtransport, og på skolen er rom- og gruppebyttene hyppige. I vg2 på studiespesialiserende har eksempelvis elevene kun 8 timer med sin faste klasse per uke: norsk, historie og kroppsøving. I alle programfag og fremmedspråk er undervisningsgruppene satt sammen av elever fra ulike klasser. I en vanlig fremmedspråkgruppe kan det eksempelvis være opptil 30 elever satt sammen av fire klasser. Som regel er det forskjellig lærer i hvert fag, og hver lærer underviser flere forskjellige grupper. Både elever og lærere har et tresifret antall nærkontakter.

Både elever og lærere har et tresifret antall nærkontakter.

Selv om vi gikk det nye skoleåret i møte med en trafikklysmodell og en særdeles usikker smittesituasjon, er det så vidt oss bekjent ingen skoler som har benyttet sommeren til å redusere gruppestørrelsene, for eksempel ved å opprette ekstra programfaggrupper slik at færre elever trenger å gå på tvers av mange grupper. Fylkeskommunens politikere har i tillegg holdt fast på innsparingsvedtaket sitt fra i fjor om å slå sammen fellesfaggrupper på yrkesfag, og dermed gjøre gruppene enda større. Økonomien har trumfet smittevernet i Rogaland fylkeskommune – stikk i strid med anbefalingene fra statsråden!

Økonomien har trumfet smittevernet i Rogaland fylkeskommune – stikk i strid med anbefalingene fra statsråden!

På Bergeland videregående skole er flere elever i streik grunnet frykt rundt det de mener er mangel på godt nok smittevern. De ønsker å komme på skolen i mindre grupper, og få deler av undervisningen på nett.

Merarbeidet skal betales

Vi lærere vet at nettundervisning aldri vil kunne erstatte møtet mellom elever og lærere, og vi vet at nettundervisning medfører svært mye merarbeid. Vi vet at en kombinasjon av digitalskole og fysisk skole er enda mer krevende, blant annet fordi det i mange tilfeller krever at undervisningsgruppene er fordelt på flere klasserom, og lærer må sirkulere mellom disse.

Til tross for usikkerheten og risikoen vil de fleste lærere aller helst være i klasserommet. Dette fortjener vi anerkjennelse for.

Klasseromsundervisning er likevel ikke alltid et alternativ, og vi vet hvor arbeidskrevende digitalundervisning kan være. Merarbeidet skal vi selvsagt ha betalt for. Hvis vi kommer til en situasjon hvor klasseromsundervisning skal kombineres med digitalskole må skoleeier ta innover seg at kombinasjonen er enormt krevende, og at det bør settes inn vikarer som kan ta noe av den økte arbeidsbyrden.

Innlegget er publisert i Stavanger Aftenblad 17. november 2020.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

Foto: iStock

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?