image-2
Arbeid

Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Fra 1. januar 2019 er det innført en viktig endring i arbeidsmiljølovens regler om deltidsansattes rett til utvidet stilling. Det er igjen mulig å kreve fortrinnsrett på bare en del av en utlyst stilling.
AVRedaksjonen
11. januar, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Deltidsansatte har i lang tid hatt fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye, men for to år siden ble denne fortrinnsretten kraftig svekket. I 2016 fastslo Høyesterett at fortrinnsretten forutsetter at arbeidstaker gjør krav på hele den utlyste ledige stillingen. Høyesterettssaken gjaldt en sykepleier som jobbet i 75 prosent stilling, og som forsøkte å få full stilling ved å kreve fortrinnsrett på 25 prosent av en utlyst 75 prosent stilling. Dette sa Høyesterett nei til.

Arbeids- og sosialdepartementet gav etter dommen uttrykk for at de mener deltidsansatte bør ha en slik fortrinnsrett, og i juni vedtok de endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2019. Nå fremgår det tydelig av lovbestemmelsen § 14-3 at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling.

Det er fremdeles noen forhold som må være oppfylt for at fortrinnsretten skal gjelde.

  • Den ansatte må være tilstrekkelig kvalifisert for stillingen
  • Det må ikke innebære en vesentlig ulempe for arbeidsgiver
  • Det er også en forutsetning at arbeidstakeren som gjør krav på fortrinnsrett er fast ansatt.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...
Nyheter
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Arbeid
Lektorlaget ber Stortinget reversere kutt i videreutdanning
Norsk Lektorlag ba Stortinget om å reversere flere kuttforslag i regjeringens forslag til statsbudsjett på den muntlige høringen i utdanningskomiteen i dag.