image-9
Arbeid

Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Fra 1. januar 2019 er det innført en viktig endring i arbeidsmiljølovens regler om deltidsansattes rett til utvidet stilling. Det er igjen mulig å kreve fortrinnsrett på bare en del av en utlyst stilling.
AVRedaksjonen
11. januar, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Deltidsansatte har i lang tid hatt fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye, men for to år siden ble denne fortrinnsretten kraftig svekket. I 2016 fastslo Høyesterett at fortrinnsretten forutsetter at arbeidstaker gjør krav på hele den utlyste ledige stillingen. Høyesterettssaken gjaldt en sykepleier som jobbet i 75 prosent stilling, og som forsøkte å få full stilling ved å kreve fortrinnsrett på 25 prosent av en utlyst 75 prosent stilling. Dette sa Høyesterett nei til.

Arbeids- og sosialdepartementet gav etter dommen uttrykk for at de mener deltidsansatte bør ha en slik fortrinnsrett, og i juni vedtok de endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2019. Nå fremgår det tydelig av lovbestemmelsen § 14-3 at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling.

Det er fremdeles noen forhold som må være oppfylt for at fortrinnsretten skal gjelde.

  • Den ansatte må være tilstrekkelig kvalifisert for stillingen
  • Det må ikke innebære en vesentlig ulempe for arbeidsgiver
  • Det er også en forutsetning at arbeidstakeren som gjør krav på fortrinnsrett er fast ansatt.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...