image-6
Arbeid

Styrket fortrinnsrett for deltidsansatte

Fra 1. januar 2019 er det innført en viktig endring i arbeidsmiljølovens regler om deltidsansattes rett til utvidet stilling. Det er igjen mulig å kreve fortrinnsrett på bare en del av en utlyst stilling.
AVRedaksjonen
11. januar, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Deltidsansatte har i lang tid hatt fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye, men for to år siden ble denne fortrinnsretten kraftig svekket. I 2016 fastslo Høyesterett at fortrinnsretten forutsetter at arbeidstaker gjør krav på hele den utlyste ledige stillingen. Høyesterettssaken gjaldt en sykepleier som jobbet i 75 prosent stilling, og som forsøkte å få full stilling ved å kreve fortrinnsrett på 25 prosent av en utlyst 75 prosent stilling. Dette sa Høyesterett nei til.

Arbeids- og sosialdepartementet gav etter dommen uttrykk for at de mener deltidsansatte bør ha en slik fortrinnsrett, og i juni vedtok de endringer i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2019. Nå fremgår det tydelig av lovbestemmelsen § 14-3 at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av en stilling.

Det er fremdeles noen forhold som må være oppfylt for at fortrinnsretten skal gjelde.

  • Den ansatte må være tilstrekkelig kvalifisert for stillingen
  • Det må ikke innebære en vesentlig ulempe for arbeidsgiver
  • Det er også en forutsetning at arbeidstakeren som gjør krav på fortrinnsrett er fast ansatt.

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...
Arbeid
Vanskelig vurdering i vår
Avlyst eksamen og ingen fraværsgrense gir utfordringer i klasserommet og i vurderingsarbeidet. – Det kan bli mye ekstra jobb for lærere og lektorer fram mot sommeren, sier Helle Christin Nyhuus, leder...