image-8
Lønn

Streikestart i Larvik

I dag har 17 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik og 11 flere medlemmer på Ås videregående skole gått ut i streik.
AVRedaksjonen
26. september, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter en lang meklingshelg brøt Norsk Lektorlag med KS igjen i går. Det betyr også at lektorer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik tok på seg streikevesten og rigget til streikestand utenfor skolen i øsende regnvær.

Streikeleder og tillitsvalgt ved Cordula Dietrich Haug var på skoletur med sine elever i Tyskland i forrige uke da hun fikk vite om streikeuttaket. Da fikk hun også anledning til å forklare elevene hvorfor vi streiker.

– Elvene ble veldig overrasket over å høre at det er så mange lærere som ikke har formell kompetanse. De vil ha de beste lærerne. Da er det viktig at lærerne får tilsvarende lønn som andre høyt utdannede. Har du tilegnet deg kompetanse, skal du lønnes for den kompetansen. Vi er glade for at vi får spille en rolle i denne viktige streiken, sier hun.

Streiken fortsetter  

Norsk Lektorlag har nå vært i konflikt i 110 dager, og har hatt medlemmer ute i streik siden 15. august.

–Vi opplever at KS ikke har tatt denne streiken på alvor, og det at vi fortsetter streiken etter flere mislykkede meklingsforsøk viser hvor fastlåst situasjonen er, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

 I Larvik har elvene vært forskånet av streik frem til nå. På Ås videregående skole, hvor Norsk Lektorlag har tatt ut ytterligere elleve medlemmer, har streiken vart siden 17. august.

– Vi har stor forståelse at det begynner å bli krevende med streiken, både for elever og de streikende der hvor streiken har pågått lenge. Vi opplever imidlertid at våre medlemmer er motiverte for å streike. Jeg er svært skuffet over politikernes manglende engasjement i denne saken. Sentrale politikere og myndigheter, som har et sektoransvar for utdanning og fellesskolen, synliggjør at det er manglende samsvar mellom ambisjoner og faktiske prioriteringer, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlags streikeuttak:

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni.  
  • Norsk Lektorlag startet streikeuttak 15. august med 10 medlemmer ved Bergen katedralskole i Vestland.  
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.  
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik 
  • 12. september gikk 12 medlemmer på Frederik II videregående skole i Fredrikstad i streik. I tillegg gikk 2 til ved Ås videregående skole og 3 medlemmer til ved Bergen katedralskole ut i streik. 
  • 26. september går 17 medlemmer på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik og ytterligere 11 medlemmer på Ås videregående skole ut i streik.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...