image-9
Lønn

Streiken fortsetter i fullt monn

Det er 101 dager siden Norsk Lektorlag varslet Riksmekler at vi ikke kunne godta tilbudet løsningsforslaget som lå på bordet. – Dessverre tværer KS denne streiken ut, og faren for tvungen lønnsnemd øker, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
16. september, 2022

En alvorstynget leder for Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus viser til at det er ingen bevegelse mellom partene i streiken slik riksmekler også informerte om mandag. Samtidig er det et stadig sterkere ytre press for å få avsluttet streiken.

–Vi har hele tiden sagt at vi har åpen dør til KS om de ønsker å forhandle. Norsk Lektorlag har høy terskel for å ta medlemmer ut i streik, men vi oppfatter denne situasjonen som alvorlig.

Nyhuus er bekymret for at KS viser liten vilje til å finne gode, reelle løsninger. Det øker risikoen for tvungen lønnsnemd.

-Det er ingen god løsning verken på kort eller lang sikt, sier Nyhuus.

101 dager i konflikt

Norsk Lektorlag har vært i konflikt siden 8. juni, det vil si 101 dager om dagen i dag blir medregnet. 15. august ble de de første medlemmene tatt ut i streik. Nå er 60 medlemmer ute i streik fordelt på fire streikesteder: Bergen katedralskole, Ås videregående skole, Byåsen videregående skole og Frederik II videregående skole.

– Jeg vil takke alle de 60 som streiker på vegne av organisasjonen. Dere gjør en fantastisk god innsats, sier hun, og legger til at hun er glad for at motivasjonen for å streike er stor i organisasjonen.

–Til alle våre medlemmer i KS-sektoren som jobber på skoler hvor andre organisasjoner streiker, vil jeg oppfordre til å støtte de som streiker. Vi står skulder ved skulder i denne streiken mot KS, sier Nyhuus videre.

Mange henvendelser om streiken

Nyhuus medgir at hun er bekymret for elevene siden denne streiker trekker ut i tid.

– Det er synd at klasserom fortsatt står tomme. Jeg vet at alle våre medlemmer brenner for å undervise, men situasjonen som nå har oppstått, er KS ansvar, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag får mange henvendelser fra medlemmer, foresatte og andre som har spørsmål om streiken.

– Vi er i en fase hvor det er lite vi kan informere om annet enn at det er lite bevegelse og at dette fortsatt kan ta tid. Alle vil få informasjon så raskt vi har noe nytt å melde. Hold kontakt med fylkeslederen din, oppfordrer Nyhuus.

Har du spørsmål om streiken – se ofte stilte spørsmål her

Norsk Lektorlags streikeuttak:

  • Norsk Lektorlag stemte nei til meklingsløsningen i mai og varslet streik 8. juni dvs. 101 dager om man regner med dagen i dag.
  • 15. august gikk ti medlemmer ved Bergen Katedralskole i Vestland i streik.
  • 17. august gikk 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken i streik.
  • 31. august gikk 13 medlemmer ved Byåsen videregående skole i Trøndelag i streik
  • 12. september gikk tolv medlemmer ved Frederik II vgs. i Viken i streik. I tillegg gikk ytterligere to medlemmer på Ås videregående skole og tre ved Bergen katedralskole i streik.
  • Fra 12. september er til sammen 60 medlemmer i Norsk Lektorlag i streik.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...