image-2
Lønn

Stor støtte til Lektorlagets streikende

Norsk Lektorlag har streiket siden tirsdag, og stemningen i Horten og Drammen er god. Lektorlagets streikende opplever støtte både fra elever og fra kollegaer som ikke streiker
AVRedaksjonen
10. juni, 2021

God stemning: Ved Horten videregående skole får de streikende støttende tut fra forbikjørende.

Lektorlagets 44 streikende ved Horten og Drammen videregående skoler forteller at de har opplevd stor støtte fra kollegaer. Mange har gitt uttrykk for at setter pris på at Lektorlaget fortsetter streiken, både i sosiale medier og direkte til de streikende.

Norsk Lektorlag så fram til å streike sammen med kollegaer i andre fagforeninger, men slik gikk det ikke. Samme dag som Lektorlaget kunne offentliggjøre sin streik, 4. juni, foreslo regjeringen tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Unio og KS. Dermed måtte 22.000 Unio-medlemmer tilbake i jobb, og Norsk Lektorlag står igjen som eneste streikende organisasjon i KS.

Nå følger norsk organisasjonsliv nøye med på hva som skjer når Stortinget skal behandle saken om tvungen lønnsnemnd i morgen.

Flere milepæler i tiden fremover

Både LO, YS og Akademikerne (unntatt Lektorlaget) sa ja til Riksmeklers forslag. Dermed har 60 prosent av de ansatte i KS sagt ja til meklingsresultatet.

Det er ikke vanlig å streike i såkalte mellomoppgjør, men i år skjedde det etter det som har vært et meget utfordrende år for mange lærere og lektorer. Med fjorårets oppgjør friskt i minne, da frontfaget fikk mer enn kommunal sektor, var Lektorlaget klar for å gi et kraftig signal til KS om at nok er nok.

– Vi ser at de sentrale forhandlingene som omfatter mange ulike yrkesgrupper, ikke har gitt lektorene den samme lønnsutviklingen som andre kommuneansatte med like mye utdannelse. For å sikre både at lektorer blir i jobben og at flere vil bli lektorer, vil vi ha lokal lønnsdannelse. Da vil man sitte og forhandle med arbeidsgiver lokalt, og som da blir ansvarliggjort på en helt annen måte, sier fungerende leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Dessuten står arbeidstidsforhandlinger for tur til høsten. Lærernes arbeidstidsavtale forhandles annethvert år.

 – Hvis man ikke blir enige i arbeidstidsforhandlingene om høsten, dras dette over i hovedoppgjøret 2022. Vi regner med at det blir et svært viktig oppgjør hvor vi vil legge inn mye krefter, sier Nyhuus.

Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annethvert år. I mellomoppgjørende forhandles kun lønn, i hovedoppgjørene forhandler man også om andre rettigheter i tariffavtalene.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.