Bilde av leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn

– Staten må kunne konkurrere om arbeidskraften

- Lønnsoppgjøret må bidra til at staten kan konkurrere med privat sektor om viktig kompetanse, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli. I dag starter hovedoppgjøret for stat.
AVRedaksjonen
20. april, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lønnsforskjellene mellom høyt utdannede i staten og privat sektor har passert 30 prosent for enkelte grupper, og med fjorårets oppgjør økte forskjellene. Halvparten av Akademikernes medlemmer i staten vurderer nå å slutte i jobben. Lønn er den viktigste årsaken, viser en fersk undersøkelse.

– Staten skal levere gode velferdstjenester og er viktig for den økonomiske utviklingen og trygghet i hverdagen. Vi ser i dag at mange statlige virksomheter strever med å beholde erfarne medarbeidere og tappes for kompetanse. Dette bør også bekymre staten, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Må holde på høy kompetanse

Akademikerne krever at lønns- og forhandlingssystemet i staten bidrar til å løse virksomhetenes behov for dyktige folk med høy kompetanse.

– Lønnsforhandlingene må brukes som et verktøy til å holde på ansatte med høyere utdanning. Lykkes virksomhetene, vil de redusere konsulentbruk som er erstatning for faste ansatte i samme slengen, sier Nordli.

Forventer lønnsløft

– Vi ser at lønnsnivået for universitetslektoren og høgskolelektoren ligger for lavt, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

– Vi forventer et resultat i år som kan gi våre medlemmer et lønnsløft. For at universitetene og høgskolene i fremtiden skal kunne utdanne de beste lærerne, må de klare å beholde og rekruttere de beste lektorene, legger hun til.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at hele hovedtariffavtalen er gjenstand for forhandling. Akademikerne vil kreve enkelte endringer i avtalen, og disse vil konkretiseres på et senere tidspunkt.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...