image-4
Lønn

Slik ble lønnsoppgjøret 2020 i staten

Det ble enighet om moderat oppgjør i statlig sektor, og ansattes lønnsrettigheter sikres bedre.
AVRedaksjonen
15. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne brøt forhandlingene i både stat, kommunesektoren og i Oslo i årets tariffoppgjør. Meglingen i stat startet mandag 12. oktober og hadde frist 14. oktober midnatt.

Akademikerne og staten kom natt til torsdag til enighet om årets lønnsoppgjør etter hjelp fra Riksmekleren. Partene har landet på samme ramme som konkurranseutsatt industri, også kalt frontfaget. Deler av dette er allerede gitt i form av ettervirkninger av fjorårets lønnsoppgjør og annen lønnsutvikling.

Oppgjøret i år innebærer at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom kollektive, lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Ansatte i permisjon skal med i lønnsforhandlingene

– Vi har nå fått sikret at ansatte som er ute i permisjon skal omfattes av lønnsforhandlingene, og at ansatte som har hatt permisjon uten lønn skal vurderes lønnsmessig ved gjeninntreden. Dette er viktig for å sikre alle arbeidstagere gode lønnsvilkår, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Vi har nå fått sikret at ansatte som er ute i permisjon skal omfattes av lønnsforhandlingene, og at ansatte som har hatt permisjon uten lønn skal vurderes lønnsmessig ved gjeninntreden.

Marianne Lindmark Pedersen, forhandlingsansvarlig for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

– Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget. Meglingen har gitt resultater både i form av noe økonomi og forbedringer i og tydeliggjøringer i enkelte avtalepunkter, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

– Det er begrenset med økonomi i år, men det er et lokalt handlingsrom. Selv med et moderat økonomisk utkomme, er det viktig at tillitsvalgte har en dialog med arbeidsgivere basert på lokale behov og at de blir enige om hvordan forhandlingsprosessen kan gjennomføres på en enkel måte. Avtaleteksten er justert slik at det er økt fokus på å finne lokale hensiktsmessige løsninger på hvordan lokale forhandlinger gjennomføres, utdyper Kvam.

Klima- og miljøkompetansen skal styrkes

Det skal i tariffperioden legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter.

– Staten må redusere eget klimaavtrykk og etterspørre klimavennlige løsninger. Skal statlige virksomheter lykkes må de bygge opp økt kompetanse. Tillitsvalgte og ledere på den enkelte arbeidsplass må jobbe sammen for å finne de gode løsningene, sier Kvam.

Bildet: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) snakker med Anders Kvam, leder i Akademikerne stat. Foto: Akademikerne

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørtariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...