image-4
Arbeid

Skuffet over få tiltak for skolen

– Etter flere uker hvor smitten har spredd seg igjen i skolen, og sykefraværet til både elever og lærere er rekordhøyt, hadde vi ventet strengere tiltak i skolen. Det er veldig krevende arbeidsforhold slik det er nå, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
08. desember, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringen holdt tirsdag 7. desember pressekonferanse hvor man la frem flere skjerpede tiltak for å nedkjempe den raskt stigende koronasmitten.

Norsk Lektorlag har ved flere anledninger pekt på at det haster å få på plass forsterkede tiltak i skolen.

– For de som jobber i skolen, er sjansen for å bli smittet eller å smitte stor. Vi har flere ganger pekt på at det gir en ekstra belastning i arbeidshverdagen. Jeg er derfor svært skuffet over at det ikke settes inn flere målrettede tiltak i skolen. Lærere og lektorer som står midt i dette, ble ikke en gang nevnt i regjeringens pressekonferanse, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Mangler avstandsregler

Regjeringen innfører tiltak som jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk. Kommunene skal også gjeninnføre trafikklysmodellen i skoler og barnehager fra og med 9. desember. Kommunene skal vurdere selv hvilket nivå i modellen skolene skal drives på.

Skoler og barnehager som trenger det, får fram til mandag 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå.

– Det er selvfølgelig bra med mer renhold og bedre smittevernsrutiner, men mangel på avstandsregler og mange nærkontakter gjør at det fortsatt er krevende for de som underviser. Nasjonale myndigheter må være mer tydelige til kommuner og fylker om hvilke krav som skal gjelde for de ulike nivåene i trafikklysmodellen. Her så vi mange ulike tolkninger sist den var i bruk, sier hun.

Etterlyser bedre rutiner

Helgesen mener at vi ikke får ned smittetallene uten enda bedre rutiner for testing og smittesporing i skolen.

– Vi får tilbakemeldinger om at flere opplever rutiner for testing og smittesporing som tilfeldige. Det skaper usikkerhet, sier Helgesen.

Hun legger til at det er bra at karantenereglene strammes inn også for barn og unge.

Belastningen har vart lenge

Helgesen er bekymret over den totale belastningen skolene har stått i over tid.

– Mens mange kan sitte trygt på hjemmekontor, står lærere og lektorer i klasserommene og tar smitterisikoen. Det tar på å være overarbeidet, smitteutsatt og underbetalt for pålagt ekstraarbeid over så lang tid. Vi er bekymret for om de tåler nok en vinter i førstelinja uten et system som sørger for at man faktisk får kompensert for merarbeidet, sier Helgesen.

Når det er et mål å holde skolene åpne, må de som jobber tett med barn og unge være friske, minner hun om.

– Derfor må undervisningspersonellet prioriteres for vaksinedose tre. Det burde også være en selvfølge at hurtigtestene ble delt ut gratis til de som jobber i skolen. Slik er det ikke nødvendigvis alle steder, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...