Lektorbloggen

Skaff meg mappa mi, lærer

AVRedaksjonen
20. mars, 2009
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Av Gro Elisabeth Paulsen Leder, Norsk Lektorlag

Morgenbladet melder at leder i Arbeiderpartiet i Bergen stiller seg uforstående til Utdanningsdirektoratets politikk og fremgangsmåte i forbindelse med forslag til ny vurderingsforskrift for skolen. Utdanningsdirektoratets forslag omtales som livsfjernt og i strid med regjeringens uttalte ambisjon om å heve lærernes status. Disse sterke og negative reaksjonene er de samme som vi registrerer blant Norsk Lektorlags medlemmer.

Det er ille dersom regjeringens uttalte politikk motarbeides av Utdanningsdirektoratet. Enda verre er det dersom også kunnskapsministeren kommer med utspill som peker i samme, forvirrende retning. Ifølge Utdanningsnytt har Bård Vegar Solhjell den 16. mars gått ut og lovet Elevorganisasjonen forsøk med nye vurderingsordninger, der ordinær eksamen ved slutten av skoleåret skal erstattes av en mappevurdering. Det falt ham visst ikke inn at lærerne i de berørte fagene burde spørres først. Utformingen av eksamensordninger – og andre vurderingsordninger – handler om direkte inngripen i lærernes faglige arbeid. Alle endringer i eksamensordningene bør derfor gjøres etter grundige høringsprosesser blant de aktuelle lærerne, og det må åpnes for at forskjellige fag kan ha behov for forskjellige ordninger. I løpet av de siste 15 årene har det tidligere Læringssenteret, nåværende Utdanningsdirektoratet, flere ganger innført ordninger på tvers av lærernes faglige vurderinger. Så sterke har reaksjonene vært at mange lektorer har trukket seg for godt fra sensorarbeidet.

Mange etterlyser større respekt for den faglige kompetansen til dem som underviser i den videregående skole. Solhjells siste utspill om mappevurdering bidrar ikke til å heve statusen for fagspesialistene i skolen. Utdanningsdirektoratets forslag vil gi læreren ansvar for at eleven får karakter i faget, og i praksis vil læreren måtte sørge for at det finnes en mappe for vurdering. Denne mappen – enten den er produsert av eleven selv eller kjøpt eller stjålet fra internett, skal så erstatte eksamen. Kombinasjonen av disse forslagene tilsier at Utdanningsdirektoratets politikk er helt på linje med kunnskapsministerens: Lærerne står lavest i skolens hierarki. Deres meninger er irrelevante. De står nemlig i veien for fremskrittet.

 

Debattinnlegget sto på trykk i Morgenbladet 20.mars 2009

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?