image-3
Arbeid

Seier for ytringsfriheten

Askøy kommune er felt av Sivilombudsmannen for å ha begrenset ytingsfriheten til lektor Terje Johansen. Det var Norsk Lektorlag som klaget inn saken på vegne av medlemmet.
AVRedaksjonen
25. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Dette er en prinsipiell sak. Vi har ikke skadet verken skolens eller kommunens omdømme i denne saken. Og det var da aldri vår plan heller. Vi mente at dersom vi som fagpersonell ikke kan uttale oss, hvem kan det da? sier Terje Johansen til Bergens Tidende (BT) i dag.

Dette er saken:
Terje Johansen er lektor ved en ungdomsskole i Askøy kommune. Sammen med fem andre ansatte ved skolen, lot han seg intervjue av lokalavisen Askøyværingen i desember 2011 der de blant annet uttalte seg kritisk til et igangsatt konsulentprosjekt med formål å heve læringsutbyttet i skolen. Johansen ble gjort kjent med at undervisningssjefen hadde uttrykt misnøye med avisoppslaget overfor skoleledelsen, og i februar ble han kalt inn til samtale på rektors kontor. I kritikken blir det senere, i brevs form, vist til at undervisningssjefen «forventer at tjenestevei brukes i fremtiden.»

I mars 2012 brakte Norsk Lektorlag, på vegne av Terje Johansen, saken inn for Sivilombudsmannen basert på en oppfatning om at merknaden som ble gitt læreren i møtet 10. februar var en irettesettelse, og at undervisningssjefens brev ga læreren munnkurv overfor pressen – noe som innebar begrensninger i hans ytringsfrihet.

Sivilombudsmannen, som har behandlet klagen fra læreren, konkluderer med at uttalelsene han hadde til avisen lå klart innenfor ytringsfriheten og var ikke i strid med ansattes lojalitetsplikt eller gjeldende pressereglement.

– Vil fortsette å jobbe mot fryktkulturen
Norsk Lektorlag har hele tiden ment at Johansens uttalelser har ligget godt innenfor hva han lovlig kunne uttale seg om. Og at Sivilombudsmannens uttalelse er en bekreftelse på dette.

– Det er svært viktig at ikke lærere i den norske skolen får munnkurv fra arbeidsgivere. Dersom vi ønsker en opplyst debatt om skolen, kan ikke debatten føres bare av skrivebordsbyråkrater og synsere, uttaler Gro Elisabeth Paulsen i dagens BT.

– Norsk Lektorlag vil fortsette å jobbe mot den fryktkulturen og lojalitetstvangen som er skapt av flere skoleeiere. Lærernes røster er etterlyst i den offentlige debatten fordi det er nettopp de som vet hvor skoen trykker i norsk skole, avslutter Paulsen.

Relaterte lenker:
 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
ytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...