Helle intervjues av TV2
Lønn

Prosessen hos riksmekler fortsetter

Norsk Lektorlag har vært i møte hos Riksmekler i dag. – For oss er det viktig å være i tydelig dialog om våre primære krav, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
18. september, 2022

Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og KS deltok på møtet som startet klokken 12.00 i Oslo sentrum. Møtene ble avsluttet etter to drøye timer.

– Dette er en helt ekstraordinær og krevende streik, og meklingen bærer preg av dette. Vi ønsker å få til en løsning og unngå tvungen lønnsnemnd. Derfor har vi foreløpig vært villig til å fortsette prosessen hos Riksmekler, sier Helle Christin Nyhuus.

I tillegg til økonomi har Norsk Lektorlag spilt inn alternative systemer for lønnsfastsettelse.

– Norsk Lektorlag mener at på sikt må vi få et annet lønnssystem for våre medlemmer. Vi ønsker et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger uten sentralt bestemt ramme eller kriterier. Dagens system med sentral lønnsdannelse har blitt praktisert i 20 år uten å fungere for Lektorlagets medlemmer.

Nyhuus beklager overfor alle elever og berørte av streiken.

– Vi er veldig bekymret for alle de som blir berørt av streiken. Vi vet med sikkerhet også at alle våre streikende medlemmer helst vil undervise. Det er KS som sitter på nøkkelen for å få løst denne konflikten, sier hun.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...