Lektorbloggen

Politisk ideologi gir taperfabrikk

Norsk skole fabrikkerer tapere på løpende bånd skriver leder i Hordaland Lektorlag, Svein Einar Bolstad.
AVRedaksjonen
30. april, 2009
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 Av Svein Einar Bolstad Fylkesleder for Hordaland Lektorlag

 Mer enn 30 % av yrkesfagelevene dropper ut av skolen uten å fullføre. Yrkesfagelever gjøres til tapere som følge av feilslått politisk tankegods. Dette har pågått i årevis, – i økende tempo etter Reform 94. Det er på høy tid politikerne innser hva de gjør og stopper galskapen. Ungdom ofres på likhetens alter. Det er tid for å bytte ut likhet med likeverdighet. Yrkesfag vil aldri bli lik studieforbedende fag, men det kan da ikke være problematisk å anse dem som likeverdige?

Teoritrøtte ungdomsskoleelever håper på en ny giv dominert av praksis på videregående skole. Skuffelsen er enorm når de ser hva de får servert. Læreplanen i engelsk er lik den som kreves for å få studiekompetanse. Læreplanene i norsk, matematikk og naturfag inneholder emner som er irrelevante for folk som sikter mot et praktisk yrke.

Alle elever må ikke og vil ikke studere. Mange vil ”bare” skaffe seg et yrke. Urealistiske og unødvendige krav er i dag et hinder. De som senere vil studere, vil også være i stand til å skaffe seg nødvendig grunnlag om behovet melder seg.

I Reform-94-perioden ble kritikken avfeid med at lærerne måtte yrkesrette allmennfagene. Yrkesretting av litteraturanalyse og engelsk historie var det imidlertid ingen som kunne gi oppskriften på. Løsningen ligger etter min mening i ulike, ferdig yrkesrettede læreplaner. La yrkesfag være yrkesfag, ikke en variant av studieforbedende program. Hva skal yrkesfagelever med studiekompetansenivå i engelsk når de i virkeligheten trenger å lære engelsk de kan ha nytte av. Yrkesfagelever har nå samme eksamen som elever som senere vil studere engelsk på universitetet. Forkastelig.

Hvorfor skjer dette? Fordi det ikke er fint nok med yrkesfag? Fordi studiekompetanse er det eneste som gir status?

Mindreverdighetskomplekset må stikke dypt hos dem som tenker slik. De bør vite at de ofrer tusenvis av ungdommer pga sin politiske stahet. Det er vel ikke AP, SV og LO som rir politiske kjepphester?

Det er et uttrykt politisk mål å gi studiekompetanse i 19-årsgave til alle elever som forlater videregående skole, – uansett hvilke fag de har hatt der. Konsekvensene kan bli store hvis det skulle bli en realitet.

For det første vil mange studenter ikke være reelt studieforberedt. Man innbiller dem at de er kvalifiserte for studier ved å gi dem studiekompetanse. Hvis universiteter og høyskoler opprettholder dagens krav, gir det økt stryk. Norge er ikke tjent med det. Derfor vil kravene måtte senkes ytterligere for å opprettholde gjennomstrømningen og sikre finansieringen.

For det andre vil studiekompetansegaven føre til en fullstendig undergraving av dagens studieforberedende program. Mange vil velge den mest lettvinte veien til studier, som tross alt er via yrkesfag. Da slipper man mye norsk, man slipper historie, religion og 2. fremmedspråk. Fremmedspråkenes død vil bli resultatet. Til slutt vil det reelle studiekompetansenivået bli så lavt at universitetene MÅ gi etter og senke nivået. Eller opptaksprøver vil tvinge seg frem. Norges rykte som utdanningsnasjon vil stå på spill.

Yrkesfaglige og studieforberedende programmer må bli mer ulike enn i dag, – ikke mindre. La dem som vil studere, bli reelt studieforberedt ved å stille høye og realistiske krav til dem. La yrkesfagene få lov til å konsentrere seg om yrkesfagene. Ikke drep drømmen om et yrke med irrelevant teori!

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?