image-4
Lønn

Overtidssak fra Østfold behandles nå i Arbeidsretten

Arbeidsgivers manglende vilje til å betale overtid i østfoldskolene vurderes nå i Arbeidsretten. Resultatet kan få betydning for alle lærere i KS-området.
AVRedaksjonen
20. september, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

f.v.: Advokat Else McClimans og leder av juridisk kontor Nina Sandborg møter for Norsk Lektorlag. Tidligere leder Gro Elisabeth Paulsen vitner i saken.

Norsk Lektorlag, her representert ved f.v. advokat Else McClimans og leder av juridisk kontor Nina Sandborg, er partshjelp i saken. Tidligere leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen er innkalt som vitne.

Tidligere leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen er innkalt som vitne i saken. Det er satt av fire dager til rettsforhandlingene, der KS og Østfold fylkeskommune møter lærerorganisasjonene. Dommen er ventet først i andre halvdel av oktober, og resultatet kan få betydning for alle lærere i KS-området.

Sakens bakgrunn er en praksis fra og med 2011 i Østfold fylkeskommune der en rekke lærere i heltids stillinger bare har fått ordinær timesats for ekstraundervisning og pålagte vikartimer, selv om dette kommer oppå en allerede full stilling. Fylkeskommunen vil bare gi lærerne overtidsbetaling for undervisning ut over de sentralt fastsatt årsrammene og arbeidsplanfestet tid. For eksempel vil en kontaktlærer med redusert undervisning på grunn av kontaktlærerfunksjonen bare få vanlig timebetaling ved ekstra undervisning, ikke overtidsbetaling slik kollegaen som ikke er kontaktlærer får.

Lærerorganisasjonene mener videre at lærere i heltidsstilling skal ha overtidsbetaling når undervisningstimer pålegges utover arbeidsplanen, uavhengig av om den pålagte undervisningen skal gjennomføres innenfor eller utenfor den del av arbeidstiden som i planen er lagt til skolen.

– Norsk Lektorlag er, sammen med NITO og Tekna, partshjelper i saken, der Utdanningsforbundet har tatt ut stevning. Dette betyr at vi trer inn som støtte for Utdanningsforbundet i saken, forklarer Nina Sandborg, som møter i retten sammen med advokat Else McClimans for Norsk Lektorlag.

 Dommen kan få store konsekvenser

Det er alltid spenning knyttet til saker som går til Arbeidsretten. I verste fall får arbeidsgiver grønt lys for å fortsette den praksisen de ble stevnet for. Og smitteeffekten er stor.

– Vi må alltid ha en grundig vurdering av hvilke saker vi bringer inn for Arbeidsretten. I de tilfellene der man taper i Arbeidsretten, risikerer man at en praksis man mener er feil og er uenig i faktisk blir sementert og spredt til andre fylker. 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
arbeidstidovertid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...