image-9
Lønn

Oslo-oppgjøret 2021: Lektorlaget aksepterer meklers forslag

Riksmeklers svarfrist i Oslo-oppgjøret ble satt til 17. juni. Norsk Lektorlag har besluttet å akseptere meklers forslag til løsning. – Vi er ikke fornøyde med resultatet i Oslo, men nå samler vi kreftene til hovedoppgjøret i 2022, sier leder Rita Helgesen.
AVRedaksjonen
17. juni, 2021

Meklers forslag til løsning hadde en ramme på linje med KS, om lag 2,8 prosent. Det innebærer i Oslo et tillegg fra 18.100 til 22.500 kroner for lønnstrinn 37 til 49.

Norsk Lektorlag stemte nei til Riksmeklers forslag til løsning for Oslo kommune, mens resten av Akademikerne stemte ja. Lektorlaget måtte deretter ta stilling til om organisasjonen skulle gå til streik alene i Oslo. Riksmekler satte svarfristen til 17. juni.

– Norsk Lektorlag har gått gjennom forslaget i Oslo og vurdert situasjonen nøye. Det har ikke vært lett. Vi er ikke fornøyde med resultate, men vi må samle kreftene til neste år, hovedoppgjøret i 2022, sier Helgesen.

Unio-streiken i Oslo kommune ble stoppet av tvungen lønnsnemnd i begynnelsen av juni. Det betyr at Lektorlaget ville ha stått alene i en eventuell streik i Oslo fra 18. juni.

– Norsk Lektorlag har valgt å ikke gå til streik nå. Å streike i sommerferien rammer ikke arbeidsgiver tilstrekkelig, og vi får heller ikke endret det økonomiske resultatet når alle andre parter i oppgjøret har akseptert eller blitt tatt i tvungen lønnsnemnd, sier Helgesen.

Fristen styres av byrådets møtekalender

Den sene fristen kommer av at meklingsresultatet skal behandles politisk av byrådet og besluttes av bystyret. Det må derfor opp i et av møtene i byrådet og bystyret som allerede er fastsatt. Datoen fungerer som en sperrefrist: Lektorlaget har ikke hatt lov til å si om man avviser eller godkjenner forslaget før det er meldt til Riksmekler. I Oslo ble da første mulige streikedato 18. juni.

-Norsk Lektorlag vil jobbe for å påvirke hvordan denne fristen settes i Oslo. Det fungerer dårlig at byrådets møtekalender skal styre lønnsoppgjøret og den reelle muligheten til å gå i streik, sier Helgesen.

Ser frem mot hovedoppgjøret i 2022

Neste oppgjør er et hovedoppgjør. Da skal både lønn og andre arbeidsforhold opp til forhandling.

– Vi forventer en annen holdning fra arbeidsgiver, både i Oslo kommune og i KS, når vi igjen setter oss ved forhandlingsbordet i 2022. Våre medlemmer blir pålagt stadig nye oppgaver i arbeidet sitt, men får ikke en lønnsøkning som stiller dem likt med sammenliknbare yrkesgrupper i kommunen, sier Helgesen.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.