image-6
Lønn

Oslo kommune henger etter i lønnspolitikken

Lønnssystemet i Oslo kommune må gi lektorene bedre uttelling, sier forhandlingsansvarlig Tonje Leborg ved starten av mellomoppgjøret 2017 i Oslo kommune. Akademikerne har et tydelig krav til kommunen: All lønn fordeles lokalt.
AVRedaksjonen
26. april, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Statens beregninger viser at lektorene taper terreng lønnsmessig blant høyt utdannede. Derfor vil vi endre lønnssystemet slik at attraktivt, høyt utdannet undervisningspersonale får konkurransedyktige vilkår, sier lektor Tonje Leborg, som er forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlags medlemmer i Oslo kommune. Dette bekreftes av Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff:

– Dagens lønnssystem er utdatert og Oslo er nå det eneste området der lønnen forhandles sentralt for Akademikernes medlemmer. Det er på høy tid med en endring også i Oslo, – som nå henger etter i lønnspolitikken, sier Graff. Lønnsforhandlingene må flyttes ut i de enkelte bydelene og etatene. Dette er nødvendig for å sikre høy kompetanse i kommunen – og dermed byens velferdstjenester. 

Akademikerne har over flere år krevd at lønnsforhandlingene skal skje lokalt. Med unntak av undervisningspersonale, har resten av kommune-Norge lokale forhandlinger – og i fjor kom man til enighet om en tilsvarende forenkling og modernisering av systemet i staten. 

– I KS-området ser våre forhandlere tydelig hvordan lokale forhandlinger gir bedre lønnsvekst, sier Tonje Leborg.

– For å tiltrekke seg og beholde flinke medarbeidere må de lokale lederne selv få ansvar for lønnsforhandlingene. De ulike etatene og bydelene kjenner sine behov best, og lønn er et viktig virkemiddel for å sikre høy kompetanse. Sterke fagmiljøer gir Oslos befolkning gode offentlige tjenester, avslutter Graff.  

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.    

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...