image-6
Lønn

Oslo kommune henger etter i lønnspolitikken

Lønnssystemet i Oslo kommune må gi lektorene bedre uttelling, sier forhandlingsansvarlig Tonje Leborg ved starten av mellomoppgjøret 2017 i Oslo kommune. Akademikerne har et tydelig krav til kommunen: All lønn fordeles lokalt.
AVRedaksjonen
26. april, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Statens beregninger viser at lektorene taper terreng lønnsmessig blant høyt utdannede. Derfor vil vi endre lønnssystemet slik at attraktivt, høyt utdannet undervisningspersonale får konkurransedyktige vilkår, sier lektor Tonje Leborg, som er forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlags medlemmer i Oslo kommune. Dette bekreftes av Akademikernes forhandlingsleder Erik Graff:

– Dagens lønnssystem er utdatert og Oslo er nå det eneste området der lønnen forhandles sentralt for Akademikernes medlemmer. Det er på høy tid med en endring også i Oslo, – som nå henger etter i lønnspolitikken, sier Graff. Lønnsforhandlingene må flyttes ut i de enkelte bydelene og etatene. Dette er nødvendig for å sikre høy kompetanse i kommunen – og dermed byens velferdstjenester. 

Akademikerne har over flere år krevd at lønnsforhandlingene skal skje lokalt. Med unntak av undervisningspersonale, har resten av kommune-Norge lokale forhandlinger – og i fjor kom man til enighet om en tilsvarende forenkling og modernisering av systemet i staten. 

– I KS-området ser våre forhandlere tydelig hvordan lokale forhandlinger gir bedre lønnsvekst, sier Tonje Leborg.

– For å tiltrekke seg og beholde flinke medarbeidere må de lokale lederne selv få ansvar for lønnsforhandlingene. De ulike etatene og bydelene kjenner sine behov best, og lønn er et viktig virkemiddel for å sikre høy kompetanse. Sterke fagmiljøer gir Oslos befolkning gode offentlige tjenester, avslutter Graff.  

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.    

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...