image-6
Nyheter

Oppgjøret må brukes til lokale forhandlinger

Akademikerne stat overleverte sitt første krav under åpningen av lønnsforhandlingene i staten fredag 12.april.
AVRedaksjonen
12. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Årets lønnsoppgjør i staten blir moderat. Da må vi tørre å prioritere og bruke midlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Dette er også en profil som er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat.

Da lønnsoppgjøret i staten startet 12.april understreket Akademikerne at man er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor med et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. Nå har staten store problemer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Det er alvorlig og får store konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen. Denne utfordringen må møtes i årets oppgjør.

– Vi må prioritere og bruke midlene der behovene er størst. Det er ute på den enkelte arbeidsplass de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Norge er et langstrakt land og forskjellene mellom landsdelene og virksomhetene er for store til at det finnes en sentralisert løsning, sier Ringsrød.Hun understreker at en stor lokal pott også er ønsket av de statlige virksomhetene.

Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i norsk og internasjonal økonomi i årets lønnsoppgjør. Men det må også tas hensyn til de mange offentlige virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Hvert år må staten rekruttere 20.000 nye medarbeidere på grunn av høy turn over. Det er dyrt og det gir dårligere tjenester. Jo mer av lønnsmidlene som forhandles lokalt, jo bedre klarer vi å balansere begge disse hensynene.

På sikt er Akademikerne opptatt av å få til endringer i det statlige lønns- og forhandlingssystemet. Det innebærer blant annet et tydeligere skille mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning. De statlige virksomhetslederne må også gis bedre muligheter til å lede. Systemet må samtidig være mindre konfliktskapende enn i dag, slik at de mange streikene vi så i stat og kommune i fjor unngås.

Akademikerne forhandler for 30.729 personer i staten. Akademikerne vil komme tilbake til et tallfestet krav på et senere tidspunkt i forhandlingene. Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt tirsdag 30. april.

 

Nøkkeltall om lønnsoppgjøret i staten:

Antall årsverk (1.10.12): 137.325
Antall ansatte (1.10.12): 148.739
Høyere akademisk utdanning 60.175 (40,5 %)
3-årig utdanning mv 32.322 (21,7 %)
Øvrige 56.239 (37,8 %)
Gjennomsnittslønn (1.10.12): 500.016
Samlet lønnsmasse (1.10.12): 70,1 milliarder
Overheng (i 2013): 2,2%
Akademikerne 30.729 medlemmer (i stat)

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Nyheter
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...