image-2
Nyheter

Oppgjøret må brukes til lokale forhandlinger

Akademikerne stat overleverte sitt første krav under åpningen av lønnsforhandlingene i staten fredag 12.april.
AVRedaksjonen
12. april, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Årets lønnsoppgjør i staten blir moderat. Da må vi tørre å prioritere og bruke midlene ute på den enkelte arbeidsplass der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Dette er også en profil som er i tråd med oppgjøret i privat sektor, sier forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat.

Da lønnsoppgjøret i staten startet 12.april understreket Akademikerne at man er en varm forsvarer av en sterk offentlig sektor med et velutviklet velferdstilbud til befolkningen. Nå har staten store problemer med å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Det er alvorlig og får store konsekvenser for tjenestetilbudet til befolkningen. Denne utfordringen må møtes i årets oppgjør.

– Vi må prioritere og bruke midlene der behovene er størst. Det er ute på den enkelte arbeidsplass de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først. Norge er et langstrakt land og forskjellene mellom landsdelene og virksomhetene er for store til at det finnes en sentralisert løsning, sier Ringsrød.Hun understreker at en stor lokal pott også er ønsket av de statlige virksomhetene.

Akademikerne vil ta hensyn til utfordringene i norsk og internasjonal økonomi i årets lønnsoppgjør. Men det må også tas hensyn til de mange offentlige virksomhetene som ikke klarer å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Hvert år må staten rekruttere 20.000 nye medarbeidere på grunn av høy turn over. Det er dyrt og det gir dårligere tjenester. Jo mer av lønnsmidlene som forhandles lokalt, jo bedre klarer vi å balansere begge disse hensynene.

På sikt er Akademikerne opptatt av å få til endringer i det statlige lønns- og forhandlingssystemet. Det innebærer blant annet et tydeligere skille mellom hva som er politikk og hva som er forvaltning. De statlige virksomhetslederne må også gis bedre muligheter til å lede. Systemet må samtidig være mindre konfliktskapende enn i dag, slik at de mange streikene vi så i stat og kommune i fjor unngås.

Akademikerne forhandler for 30.729 personer i staten. Akademikerne vil komme tilbake til et tallfestet krav på et senere tidspunkt i forhandlingene. Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt tirsdag 30. april.

 

Nøkkeltall om lønnsoppgjøret i staten:

Antall årsverk (1.10.12): 137.325
Antall ansatte (1.10.12): 148.739
Høyere akademisk utdanning 60.175 (40,5 %)
3-årig utdanning mv 32.322 (21,7 %)
Øvrige 56.239 (37,8 %)
Gjennomsnittslønn (1.10.12): 500.016
Samlet lønnsmasse (1.10.12): 70,1 milliarder
Overheng (i 2013): 2,2%
Akademikerne 30.729 medlemmer (i stat)

Relaterte lenker:

 

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.