image-7
Arbeid

Nye koronatiltak: Viktig med reell lokal involvering

– Smittetrykket er ulikt, og pandemien er ikke over. Lokalt handlingsrom for tiltaksnivå er riktig, men det må følges opp med god dialog og involvering lokalt, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
13. januar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Foto: Statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen 13. januar hvor regjeringen presenterte endringene i koronatiltakene. I bakgrunnen helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Terje Bendiksby, NTB

På regjeringenes pressekonferanse i torsdag kveld ble det klart at tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt. Jevnlig testing skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Les mer her hva regjeringen innfører for skolene:

– Nå er det viktig at smittevernoverlegen faktisk involverer og lytter til våre medlemmer og tillitsvalgte ute på skolene, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Fortsatt mange lektorer uten tredje vaksinedose

Regjeringen anbefaler nå grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen. Den anbefaler gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det.

– Å hoppe fra rødt til grønt nivå skaper nok et brått skifte som vil bli krevende for skolene å håndtere på én dag. En generell anbefaling for et grønt nivå fra nasjonalt hold kan øke smitten i stort monn på skolene, sier Nyhuus.

Hun minner om at de som jobber i skolen har mindre muligheter til å skjerme seg, og med mange flere nærkontakter på jobb vil de bli utsatt for mye smitte.

– Det skal oppleves trygt og motiverende å gå på jobb og gå på skolen. Det er fortsatt mange lektorer og lærere som ikke har fått mulighet til å ta tredje vaksinedose. Å innføre grønt nivå og antagelser om normale tilstander for tidlig, kan få svært uheldige konsekvenser, advarer Nyhuus.

Etterlyser justert gult nivå

Norsk Lektorlag har over tid blitt bedt om å spille forslag til justeringer på gult nivå til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet for å forbedre trafikklysmodellen.

– Den endringen som må til, er å gjøre gult nivå bedre for videregående opplæring og ungdomsskolen. Blant annet etterspør vi alternerende oppmøte og anledning til noe digital undervisning. Dette kan skape mest mulig forutsigbarhet for å sikre opplæringen og gode sosiale rammer frem ut skoleåret, sier hun.  

Fritidskarantenen fjernes

Regjeringen endrer karantenereglene for hele befolkningen. Nå trenger man ikke lenger være i karantene hvis man er nærkontakt til en smittet som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Det betyr at også karantene på fritiden for ansatte i barnehager og skoler faller bort.  

Dette er tiltakene i skolen:

 • Det er kommunene som skal bestemme tiltaksnivå.
 • Skoler skal fortsatt ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler.
 • Det stilles fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Det er likevel en nasjonal anbefaling om gult nivå i barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene skal selv vurdere strengere tiltaksnivå etter den lokale situasjonen.
 • Det er en nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring. Kommunene skal selv vurdere strengere tiltaksnivå etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler skal i større grad brukes i områder med høyt smittetrykk.

Dette er tiltakene i høyere utdanning:

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for å gjennomføre undervisningen.
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...