image-1
Arbeid

Nye koronatiltak: Viktig med reell lokal involvering

– Smittetrykket er ulikt, og pandemien er ikke over. Lokalt handlingsrom for tiltaksnivå er riktig, men det må følges opp med god dialog og involvering lokalt, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
13. januar, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Foto: Statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen 13. januar hvor regjeringen presenterte endringene i koronatiltakene. I bakgrunnen helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Terje Bendiksby, NTB

På regjeringenes pressekonferanse i torsdag kveld ble det klart at tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt. Jevnlig testing skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

Les mer her hva regjeringen innfører for skolene:

– Nå er det viktig at smittevernoverlegen faktisk involverer og lytter til våre medlemmer og tillitsvalgte ute på skolene, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Fortsatt mange lektorer uten tredje vaksinedose

Regjeringen anbefaler nå grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen. Den anbefaler gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det.

– Å hoppe fra rødt til grønt nivå skaper nok et brått skifte som vil bli krevende for skolene å håndtere på én dag. En generell anbefaling for et grønt nivå fra nasjonalt hold kan øke smitten i stort monn på skolene, sier Nyhuus.

Hun minner om at de som jobber i skolen har mindre muligheter til å skjerme seg, og med mange flere nærkontakter på jobb vil de bli utsatt for mye smitte.

– Det skal oppleves trygt og motiverende å gå på jobb og gå på skolen. Det er fortsatt mange lektorer og lærere som ikke har fått mulighet til å ta tredje vaksinedose. Å innføre grønt nivå og antagelser om normale tilstander for tidlig, kan få svært uheldige konsekvenser, advarer Nyhuus.

Etterlyser justert gult nivå

Norsk Lektorlag har over tid blitt bedt om å spille forslag til justeringer på gult nivå til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet for å forbedre trafikklysmodellen.

– Den endringen som må til, er å gjøre gult nivå bedre for videregående opplæring og ungdomsskolen. Blant annet etterspør vi alternerende oppmøte og anledning til noe digital undervisning. Dette kan skape mest mulig forutsigbarhet for å sikre opplæringen og gode sosiale rammer frem ut skoleåret, sier hun.  

Fritidskarantenen fjernes

Regjeringen endrer karantenereglene for hele befolkningen. Nå trenger man ikke lenger være i karantene hvis man er nærkontakt til en smittet som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær. Det betyr at også karantene på fritiden for ansatte i barnehager og skoler faller bort.  

Dette er tiltakene i skolen:

 • Det er kommunene som skal bestemme tiltaksnivå.
 • Skoler skal fortsatt ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barne- og ungdomsskoler og SFO.
 • Det er ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på rødt i videregående skoler.
 • Det stilles fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift
 • Det er likevel en nasjonal anbefaling om gult nivå i barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene skal selv vurdere strengere tiltaksnivå etter den lokale situasjonen.
 • Det er en nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring. Kommunene skal selv vurdere strengere tiltaksnivå etter den lokale situasjonen.
 • Jevnlig testing i skoler skal i større grad brukes i områder med høyt smittetrykk.

Dette er tiltakene i høyere utdanning:

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning.
 • Forbehold om at generelle smittevernråd følges: lufting, avstand og være hjemme ved symptomer.
 • Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, anbefales det å legge til rette for jevnlig testing av studenter. Tester bør utdeles til studenter og det bør være enkel tilgang til tester på campus.
 • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for å gjennomføre undervisningen.
 • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene i smittevernfaglig forsvarlig drift.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.