image-3
Om Norsk Lektorlag

Nye fagutvalg

Vil du være med å utvikle ditt fag? Norsk Lektorlag skal nå oppnevne fagutvalg for ny landsmøteperiode.
AVRedaksjonen
05. januar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Vil du være med i et fagutvalg?

Norsk Lektorlag har i dag 16 fagutvalg. Fagfornyelsen i skolen er i full gang (se faktaboks nederst), og fagutvalgene jobber allerede med fagfornyelsen. I utgangspunktet er det derfor ikke planlagt store endringer i utvalgenes struktur. 

I tråd med Norsk Lektorlags vedtekter skal det nå oppnevnes fagutvalg for den nye landsmøteperioden (2017-2019). Vil du være med og utvikle ditt fag?

Den pågående fagfornyelsen får stor betydning for skolens innhold i årene fremover, her spiller fagutvalgene en sentral rolle. I tillegg til høringen av kjerneelementer, som legger grunnlaget for de nye læreplanene, skal det i 2018 utnevnes læreplangrupper for alle gjennomgående fag i videregående skole.

Våre medlemmer i undervisningssektoren fikk i desember e-postinvitasjon til å melde sin interesse. Hvis du ikke fikk e-posten, ta kontakt med Hanne Jørgensen for å melde din interesse.
Du får spørsmål om hvilket fagutvalg du ønsker å være med i, om relevant utdanning og arbeidserfaring, og om hva du ønsker å bidra med. 

Vi trenger ditt svar senest fredag 12. januar.

Ta kontakt med Bjørgulv Vinje Borgundvaag ved spørsmål til prosessen rundt nyoppnevning, eller Wenche B. Rasen om du har spørsmål om fagfornyelsen. (Kontaktdata finner du her.)

Mer om fagutvalgene
Norsk Lektorlag er svært opptatt av fag og faglig kvalitet, på alle utdanningsnivåer og i yrkesutøvelsen. Våre fagutvalg er sentrale i forvaltningen av denne interessen, og for å styrke fagenes stilling i skolen. 

Det handler både om læreplaner, vurderings- og metodespørsmål samt eksamen og sensur, men også spørsmål knyttet til ressurser og økonomi innen eget område. Fagutvalgenes rolle åpner også for en pådriverrolle for å etterspørre eller arrangere fagkurs, og for synliggjøring av Norsk Lektorlag.

Med fagfornyelsen fornyes læreplanene i grunnskolen og for gjennomgående fag i videregående skole. Våre fagutvalg er sentrale bidragsytere til læreplanarbeidet. I 2018 skal forslag til kjerneelementer i fagene på høring, og det skal nedsettes læreplangrupper.  

Dette er dagens fagutvalg, bruk lenkene for å se hvem som sitter i utvalget nå:

Faktaboks
Fagfornyelsen

Arbeidet med å fornye alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring har fått navnet fagfornyelsen, og bygger på Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse.

For å legge bedre til rette for at elevene kan fordype seg og få en god forståelse av det de lærer, er målet at Fagfornyelsen skal:

  • gi tydeligere prioritering i fagene
  • forbedre progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag
  • gi læreplaner med tydeligere retning for skolenes og lærernes valg av innhold i opplæringen og for vurderingen av elevenes kompetanse.

kilde: regjeringen.no        

Se også:

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus er ny leder i Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus ble enstemmig valgt som ny leder av Norsk Lektorlag under Norsk Lektorlags landsmøte fredag 19. november 2021.
Om Norsk Lektorlag
Rita Helgesens landsmøtetale 2021
Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen åpnet landsmøtet 2021.
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2021: Se den her!
Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Er det riktig oppskrift?