En dame sitter ved et bord og snakker med en person. Bilde.
Foto: iStock
Arbeid

Nye ansiennitetsregler skaper frustrasjon

Nye ansiennitetsbestemmelser trådte i kraft etter Hovedtariffavtalen i KS 27. september 2022. Dermed beregnes ansiennitet ulikt for de ansatt før og de ansatt etter denne datoen.
AVJuridisk kontor i Norsk Lektorlag
03. juli, 2023

Endringene av ansiennitetsbestemmelsene per 27. september 2022 har ført til stor frustrasjon blant mange lærere i den offentlige skolen.

Endringene har ført til at dersom man har søkt og fått nyansettelse i en kommune etter 27. september 2022, har søkeren fått godskrevet all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Men for de som er ansatt før 27. september 2022, godskrives kun den offentlige ansienniteten.

Mange opplever dette som urettferdig. Enkelte har opparbeidet seg ansiennitet ved for eksempel deltidsstillinger mens de studerte, mens andre har gjort karriere i det private før de gikk inn i skolen. Felles for disse to gruppene er at de opplever at nye kolleger kommer inn på arbeidsplassen med full uttelling, mens de selv ikke fikk samme uttelling for tilsvarende praksis.

I ytterste konsekvens vil de nye ansiennitetsbestemmelsene tvinge ansatte til å skifte arbeidsgiver, enten ved at de bytter arbeidsplass innad kommunen eller til en nabokommune.

Søkte på sin egen stilling

Problemstillingen ble nylig satt på spissen da et medlem i Norsk Lektorlag sa opp stillingen i en kommune. Samme dag som oppsigelse ble levert, ble stillingen lyst ut for det kommende skoleåret. Totalt var det flere søkere til stillingen, og to av søkerne, inkludert medlemmet i Norsk Lektorlag, ble vurdert som kvalifiserte søkere. Medlemmet søkte altså på sin «gamle» stilling.

Begge kandidatene ble kontaktet til intervju, og etter intervjurundene ble medlemmet i Norsk Lektorlag innstilt til stillingen. Per januar 2023 ble det inngått ny arbeidsavtale med tiltredelse mars 2023.

Ved beregningen av medlemmets ansiennitet, fastholdt arbeidsgiver at ansienniteten måtte beregnes etter de tidligere reglene. Arbeidsgiver begrunnet det med at arbeidstaker ikke hadde et opphold mellom det nye og det gamle arbeidsforholdet. Norsk Lektorlag avviste dette og fremmet krav om at ansiennitet skulle beregnes etter de nye reglene.

Ansettelsesprosessen skjedde etter virkningstidspunktet for ny avtale

Norsk Lektorlag viste til at det ble gjennomført en reell ansettelsesprosess med de konsekvenser kvalifikasjonsprinsippet ville hatt for medlemmet vårt. Vi viste ellers til at oppsigelse etter arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen løper fra dato til dato. Fordi ansettelsesprosessen fant sted etter virkningstidspunktet for ny tariffavtale, altså etter 27. september 2022, tilsa dette at den nye tariffavtalen skulle brukes.

Arbeidsgiver snudde og beregnet ansienniteten etter de nye reglene. For medlemmet i Norsk Lektorlag utgjorde differansen i ansiennitet hele syv år. Medlemmet fikk beregnet ny årslønn, og fikk etterbetalt differansen fra tiltredelsestidspunktet med bakgrunn i endret ansiennitet.  

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
ansiennitet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...