image-7
Arbeid

Ny hovedavtale med KS

Tillitsvalgtes rolle er styrket i den nye hovedavtalen med KS.
AVRedaksjonen
26. januar, 2022

På bildet: Leder for Akademikerne kommune, Tonje Leborg, og avdelingsdirektør i KS forhandling, Hege Mygland, undertegnet ny hovedavtale 25. januar 2022. Foto: Akademikerne

Tirsdag 25. januar kom Akademikerne til enighet med KS om ny hovedavtale.

– Vi er fornøyde med at tillitsvalgte har fått større innflytelse med den nye avtalen, sier Tonje Leborg som er leder for Akademikerne kommune.

Styrker de tillitsvalgtes rolle

I protokollen til avtalen er det tydeliggjort at de tillitsvalgte skal være med å drøfte klima- og miljøtiltak i kommunene.

De ansattes representanter skal også involveres i likestillings- og diskrimineringsarbeidet på arbeidsplassene.

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandling og samarbeid mellom partene. Den er fundamentet for medvirkning og medbestemmelse på arbeidsplassen. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2023.

Klima og miljø

Partene er også enige om at det skal utvikles felles digitale kurs om hovedavtalen. Temaene som skal tas opp, er blant annet klima og miljø.

– Vi er veldig glade for at klima og miljø har fått en større plass i avtalen enn før, sier Leborg. 

Forhandlingene startet 30. november 2021, men har blitt forsinket på grunn av smitteøkningen i koronapandemien.

FAKTA

SVAR

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar hovedavtaler for seg de ansattes medbestemmelsesrett. Hovedavtalene tar ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...