image-2
Arbeid

Mutert virus gir rødt nivå

Utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo førte lørdag til nedstenging i ti kommuner i Oslo-regionen. Ytterligere 15 kommuner i randsonen til de ti kommunene har fått nye tiltak. Felles er rødt nivå for videregående skoler.
AVRedaksjonen
25. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

De ti kommunene med de strengeste tiltakene er Nordre Follo, Oslo, Nesodden, Vestby, Ås, Indre-Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler.

I disse ti kommunene er både barnehager og barne- og ungdomsskoler på rødt nivå. Videregående skoler i kommunene skal ha digital undervisning i uke 4 og forberede seg på å gå over på rødt nivå fra 1. februar. Dette gjelder også de som allerede er på rødt nivå.

Forsterkede smitteverntiltak i de ti berørte kommunene

Folkehelseinstituttet anbefaler forsterkede smitteverntiltak for ansatte i barnehager og skoler i de ti kommunene med strengeste tiltak: Nordre Follo, Oslo, Nesodden, Vestby, Ås, Indre-Østfold, Frogn, Enebakk, Moss og Våler.

  • Hold minst 1 meters avstand til kolleger i alle situasjoner. Vær særlig oppmerksom på fellesområder og kontorareal der man oppholder seg i lengre perioder.
  • Alle møter mellom kolleger og andre voksne bør holdes digitalt. Dette gjelder også møter med få personer. Dersom man må møtes fysisk, må det være mulig å holde minst 1 meters avstand, helst 2, og holde møtet så kort som mulig.
  • Hjemmekontor bør gjennomføres for alle ansatte utenfor undervisningssituasjoner.
  • FHI anbefaler ansatte å bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde avstand til andre voksne på arbeidsplassen. De anbefaler ikke at de ansatte bruker munnbind i undervisningssituasjonen, og anbefaler ikke at elever bruker munnbind. Det understrekes at det viktigste rådet er fortsatt å holde avstand, slik at ikke bruk av munnbind skal erstatte avstandsrådet.

Les mer om disse forsterkede tiltakene på nettsidene til FHI (lenke)

Ekstra tiltak i ytterligere 15 randsonekommuner

I tillegg fikk 15 kommuner ekstra tiltak fra og med mandag: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet og Horten.

I disse 15 kommunene blir det gult nivå i grunnskoler og barnehager, og rødt nivå på videregående skoler.

Les om alle tiltakene i de ti og de 15 berørte kommunene:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Etterlyser føringer for bruk av ChatGPT
- Det er uklart hva som bør være gjeldende praksis, og det utvikler seg svært ulike holdninger til hvordan lektorer og lærere skal møte bruk av ChatGPT, advarer Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Le...
Arbeid
Hva gjør vi med kunstig intelligens i klasserommet?
Hvordan skal vi møte kunstig intelligens og ChatGPT i skolen og i klasserommet? Norsk Lektorlag inviterer til ettermiddagsseminar på selveste valentinsdagen 14. februar.
Arbeid
Stenger åpent internett på eksamen
Utdanningsdirektoratet stenger åpent internett på eksamen. – Åpenbart utfordrer utviklingen av blant annet ChatGP3 vurderingspraksisen i skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.