image-7
Lektorbloggen

Muntlig eksamen: forskjellsbehandling

Aftenposten har i en rekke artikler satt fokus på svært ulik praktisering av muntlig eksamen i ungdomsskolen. – Det er flott at utdanningspolitikerne Marianne Aasen (A)og Elisabeth Aspaker (H) nå lover å ta tak i saken. Ulik og urettferdig behandling av elevene er et stort problem, også innen videregående opplæring, sier Norsk Lektorlags leder Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
18. juni, 2012
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Aftenpostens artikkelserie viser at for mange aspekter ved muntlig eksamen varierer fra sted til sted. Dette gjelder ulik reell forberedelsestid, om en kan velge blant ferdige oppgavesett eller får et bredt tema tildelt, hvorvidt eleven kan få god hjelp av foreldre eller andre i forberedelsestiden, og hvor mye tid på muntlig eksamen som brukes til det forberedte foredraget og om det gis anledning til grundigere utspørring av elevene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen innrømmer at det med dagens system er fare for at elevenes bakgrunn og foreldrenes ressurser kan ha avgjørende betydning for elevenes resultater. Hun vurderer nå å innføre felles nasjonale retningslinjer.

– Det er et nasjonalt mål at skolen skal utjevne sosiale forskjeller når det gjelder utdanning. Da bør vi ikke ha eksamensordninger som forsterker ulikhetene. Dagens ordning hindrer sensor i å undersøke hva kandidaten selv forstår av presentasjonen som er produsert hjemme i forberedelsestida. Flere lærere vil heller ikke lenger påta seg oppgaven som sensor, fordi de opplever at eksamensordningene skaper stor forskjellsbehandling av elevene og er faglig useriøse, sier Paulsen.

Et problem også i videregående skole
Også innen videregående opplæring praktiseres muntlige eksamener svært forskjellig ulike steder i landet.

– Våre medlemmer forteller om de samme svakhetene rundt muntlig eksamen i videregående opplæring. Det gjør saken kanskje enda mer alvorlig, for elevene skal med disse eksamenskarakterene konkurrere om attraktive studieplasser som får avgjørende betydning for videre yrkeskarriere, sier Paulsen.

Hun viser til at Norsk Lektorlag har gjort Utdanningsdirektoratet oppmerksomme på svakheter i gjennomføringen av muntlig eksamen i en årrekke, og er glad for at sentrale skolepolitikere nå lover å rydde opp.

Like vilkår
Leder av Stortingets Kirke- utdannings- og forskningskomite, Marianne Aasen (A), uttaler til Aftenposten at hun mener at like regler innen ett fylke bør være et minimum og at de lokale forskjellene er for store i dag. Hun misliker at foreldrenes utdanningsbakgrunn i så stor grad påvirker selve eksamenen.

Høyres Elisabeth Aspaker mener at forskjellene kan oppfattes som blodig urettferdige og etterlyser en opprydningsaksjon. Hun spør om det er elevene man prøver når eksamen legges opp på en måte som gjør at man ikke har kontroll med hvem som faktisk skriver foredraget.

Aftenposten skriver på lederplass mandag 18.juni: ”Et av de helt grunnleggende krav til en eksamen er at kandidatene blir vurdert på mest mulig like vilkår. Slik er det dessverre ikke alltid for elevene som går opp til muntlig eksamen ved slutten av 10.klasse (…) Tydelige, nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen burde være en selvfølge”.


Relaterte lenker:

• Aftenposten 15.juni Krever opprydning i eksamenskaos
Aftenposten Pensum? Det trenger du ikke kunne

• Aftenposten Vil endre reglene – om to år
• Aftenposten Snakker seg opp i karakter

• Drammens Tidende Kan ha fått for lette muntlige eksamener
• NLL: Marked for privatundervisning (november 2009)

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?