image-4
Lønn

Lønnsoppgjøret: Lektorlaget sier nei i Oslo kommune

13 timer på overtid sa Norsk Lektorlag nei til meklingsforslaget også i Oslo kommune.
AVRedaksjonen
27. mai, 2021

– Riksmeklers forslag ligger omtrent likt med den økonomiske rammen i KS. Dette gir ikke noen klar reallønnsvekst til våre grupper slik vi har krevd, sier Else Leona McClimans som forhandler for Norsk Lektorlag. 

På samme måte som i meklingen i KS, anbefaler Akademikerne løsningen i Oslo. Norsk Lektorlag stemte som eneste organisasjon nei. Norsk Lektorlag må derfor ta stilling til om organisasjonen skal gå i konflikt alene. Den sene svarfristen til riksmekler er en utfordring. 

Svarfrist 17. juni 

Mens partene i KS-oppgjøret ble enige om en kortere svarfrist til Riksmekler enn vanlig, gikk de motsatt vei i Oslo-oppgjøret. Etter ønske fra Oslo kommune ble svarfristen satt til 17. juni. Dermed er første mulige uttak for streik siste skoledag 18. juni dersom Lektorlagets sentralstyre sier nei til forslaget. 

– Dette er en krevende situasjon for oss. Nå må vi ta en grundig diskusjon internt, og sentralstyret må i samråd med fylkesleder i Oslo se hva vi gjør, sier Helle Christin Nyhuus, nestleder i Norsk Lektorlag. 

Bortsett fra svarfristen til Riksmekleren, er situasjonen er den samme som i KS: Unio har gått ut i streik, mens LO, YS og Akademikerne har sagt ja til riksmeklers løsning. Norsk Lektorlag er den eneste Akademikerforeningen som stemte nei.

Jobber for nytt lønnssystem 

Akademikerne krevde at hele den økonomiske rammen skulle avsettes til lokale forhandlinger. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Alle lønnstilleggene gis sentralt.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer tilhører et sentralt, gammeldags forhandlingssystem.  

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.