image-7
Lønn

Lønnsoppgjøret: Lektorlaget sier nei i Oslo kommune

13 timer på overtid sa Norsk Lektorlag nei til meklingsforslaget også i Oslo kommune.
AVRedaksjonen
27. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Riksmeklers forslag ligger omtrent likt med den økonomiske rammen i KS. Dette gir ikke noen klar reallønnsvekst til våre grupper slik vi har krevd, sier Else Leona McClimans som forhandler for Norsk Lektorlag. 

På samme måte som i meklingen i KS, anbefaler Akademikerne løsningen i Oslo. Norsk Lektorlag stemte som eneste organisasjon nei. Norsk Lektorlag må derfor ta stilling til om organisasjonen skal gå i konflikt alene. Den sene svarfristen til riksmekler er en utfordring. 

Svarfrist 17. juni 

Mens partene i KS-oppgjøret ble enige om en kortere svarfrist til Riksmekler enn vanlig, gikk de motsatt vei i Oslo-oppgjøret. Etter ønske fra Oslo kommune ble svarfristen satt til 17. juni. Dermed er første mulige uttak for streik siste skoledag 18. juni dersom Lektorlagets sentralstyre sier nei til forslaget. 

– Dette er en krevende situasjon for oss. Nå må vi ta en grundig diskusjon internt, og sentralstyret må i samråd med fylkesleder i Oslo se hva vi gjør, sier Helle Christin Nyhuus, nestleder i Norsk Lektorlag. 

Bortsett fra svarfristen til Riksmekleren, er situasjonen er den samme som i KS: Unio har gått ut i streik, mens LO, YS og Akademikerne har sagt ja til riksmeklers løsning. Norsk Lektorlag er den eneste Akademikerforeningen som stemte nei.

Jobber for nytt lønnssystem 

Akademikerne krevde at hele den økonomiske rammen skulle avsettes til lokale forhandlinger. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Alle lønnstilleggene gis sentralt.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer tilhører et sentralt, gammeldags forhandlingssystem.  

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...