image-3
Lønn

Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
29. april, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

– Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Konkurranse med andre sektorer

– Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun.

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier Nordli videre.

– Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene til tross for at avstanden har vært stor.

Beholde og rekruttere lektorer

– For at universitetene og høgskolene i fremtiden skal kunne utdanne de beste lærerne, må de klare å beholde og rekruttere de beste lektorene. Derfor trenger vi et lønnsløft for våre medlemmer, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Meklingen starter 2. mai, og fristen for å komme til enighet er 23. mai klokken 24.00.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...