image-2
Lønn

Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
29. april, 2022

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

– Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Konkurranse med andre sektorer

– Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun.

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier Nordli videre.

– Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene til tross for at avstanden har vært stor.

Beholde og rekruttere lektorer

– For at universitetene og høgskolene i fremtiden skal kunne utdanne de beste lærerne, må de klare å beholde og rekruttere de beste lektorene. Derfor trenger vi et lønnsløft for våre medlemmer, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Meklingen starter 2. mai, og fristen for å komme til enighet er 23. mai klokken 24.00.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...