image-2
Lønn

Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene

– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
AVRedaksjonen
29. april, 2022

Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom staten og Akademikerne stat. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren.

– Staten er viktig både for trygghet og velferd, og trenger gode kompetansemiljøer for å jobbe godt og effektivt, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Konkurranse med andre sektorer

– Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør for å styrke hovedtariffavtalen slik at staten kan konkurrere med andre sektorer om kunnskapsarbeidere og spisskompetanse. Vi ønsket blant annet mer fleksibilitet for virksomhetene i lønnsdannelsen. Dessverre kommer vi ikke i mål uten hjelp fra Riksmekleren, sier hun.

Det økonomiske tilbudet, og ikke minst innretningen på dette, var ikke mulig å akseptere, sier Nordli videre.

– Samtidig vil jeg påpeke at det har vært gode prosesser gjennom forhandlingene til tross for at avstanden har vært stor.

Beholde og rekruttere lektorer

– For at universitetene og høgskolene i fremtiden skal kunne utdanne de beste lærerne, må de klare å beholde og rekruttere de beste lektorene. Derfor trenger vi et lønnsløft for våre medlemmer, sier Marianne Lindmark Pedersen som har forhandlingsansvar for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag.

Årets lønnsoppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det betyr at hele innholdet i hovedtariffavtalen, som regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår i staten, er gjenstand for forhandlinger. I tillegg skal partene bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret. 

Meklingen starter 2. mai, og fristen for å komme til enighet er 23. mai klokken 24.00.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstattariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...