image-4
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo: Norsk Lektorlag aksepterer

Sentralstyret i Norsk Lektorlag drøftet meklerens forslag til løsning i Oslo kommune og rådførte seg med fylkeslederne. Et samlet sentralstyre aksepterte resultatet.
AVRedaksjonen
02. juni, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Meklingen i Oslo kommune kom i havn natt til onsdag 25. mai. Norsk Lektorlags representant i Akademikerne Oslo kommunes delegasjon anbefalte forslaget fra riksmekleren. Sentralstyret i Norsk Lektorlag rådførte seg med fylkeslederne og drøftet resultatet, og kom frem til at man aksepterer forslaget til løsning.

Selv om rammen for oppgjøret ble den samme som i KS, det vil si en samlet gjennomsnittlig årslønnsvekst på 3,84 prosent, blir resultatet annerledes for lektorstillingene i Oslo kommune enn i KS:

I Oslo får de med høyere utdanning som lektorer bedre uttelling av oppgjøret, mens KS hadde en klar prioritering av fagarbeidere og de med lavere utdanning.

Kontaktlærertillegget og kontaktlærerressurs blir økt både i grunnskolen og i videregående skole.

I tillegg inneholder meklers forslag en tilslutningsavtale som gir våre medlemmer mer innflytelse. Avtalen gjør at Norsk Lektorlags medlemmer er part i lokale forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole. Dette er et lite stykke på vei mot målet om fulle partsrettigheter i Oslo.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
oslo kommunetariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...