image-10
Lønn

Lønnsoppgjøret i Oslo: Norsk Lektorlag aksepterer

Sentralstyret i Norsk Lektorlag drøftet meklerens forslag til løsning i Oslo kommune og rådførte seg med fylkeslederne. Et samlet sentralstyre aksepterte resultatet.
AVRedaksjonen
02. juni, 2022

Meklingen i Oslo kommune kom i havn natt til onsdag 25. mai. Norsk Lektorlags representant i Akademikerne Oslo kommunes delegasjon anbefalte forslaget fra riksmekleren. Sentralstyret i Norsk Lektorlag rådførte seg med fylkeslederne og drøftet resultatet, og kom frem til at man aksepterer forslaget til løsning.

Selv om rammen for oppgjøret ble den samme som i KS, det vil si en samlet gjennomsnittlig årslønnsvekst på 3,84 prosent, blir resultatet annerledes for lektorstillingene i Oslo kommune enn i KS:

I Oslo får de med høyere utdanning som lektorer bedre uttelling av oppgjøret, mens KS hadde en klar prioritering av fagarbeidere og de med lavere utdanning.

Kontaktlærertillegget og kontaktlærerressurs blir økt både i grunnskolen og i videregående skole.

I tillegg inneholder meklers forslag en tilslutningsavtale som gir våre medlemmer mer innflytelse. Avtalen gjør at Norsk Lektorlags medlemmer er part i lokale forhandlinger om arbeidstidsordninger på den enkelte skole. Dette er et lite stykke på vei mot målet om fulle partsrettigheter i Oslo.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
oslo kommunetariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...