image-3
Lønn

Lønnsoppgjøret i gang i Spekter helse

Akademikerne helse overleverte 7.april sitt første krav i forbindelse med åpningen av forhandlingene i hovedoppgjøret.
AVRedaksjonen
07. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Akademikerne er innstilt på konstruktive og ansvarlige prosesser om lønnsutvikling, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse, i forbindelse med kravsoverleveringen.

Formålet med den innledende sentrale forhandlingsrunden er i hovedsak å avklare prosedyrene for de etterfølgende lokale og sentrale forhandlingene.Dernest gjennomføres forhandlinger på nasjonalt nivå mellom de enkelte foreninger og Spekter. Deretter forhandles det på lokalt nivå før alle avtaledeler gjøres gjeldende som overenskomsten ved avtaleinngåelse mellom Akademikerne helse og Spekter i avsluttende sentrale forhandlinger.

 

Fakta om tariffområdet Spekter helse 
Antall årsverk   104.279 
Antall ansatte   123.233 
Samlet lønnsmasse   56,13 milliarder
Overheng   0,4 %

Akademikerne helse
 Akademikerne forhandler for 19.912 personer i Spekter helse.

Akademikerne arbeider for at lønnsforhandlinger skjer nærmest mulig ansattes egen arbeidsplass der hensynet til prioriteringer av kompetanse, innsats og ansvar er viktig. Sykehusene må ha mulighet til å bruke lønn slik at de kan rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell, og avtaleverket må utbygges videre til å gi gode vilkår for pasientbehandling og for ivaretakelse av ansatte.

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...