image-10
Lønn

Lønnsoppgjøret for 2018 i statlig sektor går til megling

– Akademikerne er enig med staten om et lønnssystem som er ytterligere forenklet. Akademikerne ønsket å fortsette prosessen og er skuffet over at staten har lukket forhandlingene om de øvrige delene av tariffavtalen, sier forhandlingsleder Anders Kvam.
AVRedaksjonen
01. mai, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne gikk inn i årets lønnsoppgjør med krav om reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet. Den økonomiske rammen er ett av flere punkter som nå blir gjenstand for megling. Forenklingene det er enighet om, blir nå protokollført og del av en fremtidig tariffavtale.

– Skal statlige virksomheter kunne utvikle og tilby gode tjenester til innbyggerne må de kunne beholde viktig kompetanse. Endringene vi har forhandlet frem fjerner stivbente regler som hindrer god lønnsutvikling og fleksibilitet på arbeidsplassen. Forenklingen vil komme våre medlemmer til gode og kan hjelpe tillitsvalgte og arbeidsgivere å utvikle og styrke virksomhetene, sier Kvam.

Det har ikke vært mulig å komme til enighet om alle deler av avtalen. Dette er en konsekvens av at de tre andre hovedsammenslutningene har brutt forhandlingene.

– Norsk Lektorlag ønsker et enklere og mer moderne lønns og forhandlingssystem i staten, sier Norsk Lektorlags forhandlingsansvarlige for det statlige tariffområdet, Marianne Lindmark Pedersen.

Hun er glad for at Norsk Lektorlag og Akademikerne fikk gjennomslag for ytterligere forenklinger av lønnssystemet, blant annet vil dagens system med lønnsrammer nå bli fjernet.  

Medlemmene som i dag er i en lønnsramme, sikres gjennom en ny lønnsstige som er enklere og bedre enn dagens system. Med den nye lønnsstigen kommer ansiennitetsopprykket i tillegg til det de ansatte kan få under de kollektive lokale forhandlingene.

– Vi er naturligvis skuffet over at staten ikke ville forhandle videre når de andre hovedsammenslutningene brøt forhandlingene, men er fornøyde med at vi har fått forenklet lønnssystemet før vi går inn i megling, avslutter Pedersen.

Bruddprotokollen kan lastes ned her.

Marianne Lindmark Pedersen er forhandlingsansvarlig for statlig tariffområde i Norsk Lektorlag

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.