image-5
Lektorbloggen

Lønnsløft nå!

Det meldes om rekordsøkning til Norges Handelshøgskole, og nedgang i søkning til lærerutdanninger, skriver Lektorlagets fylkesleder i Troms og Finnmark Gro Reppen.
AVGro Reppen
29. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det meldes om rekordsøkning til Norges Handelshøgskole, og nedgang i søkning til lærerutdanninger. Som ventet. For ungdom i klasserom ser hvor lite attraktiv det er å være lærer.

De gjør derfor det eneste rette: Søker seg til utdanninger som gir makt og innflytelse. Til yrker som gir status og lønn. Til steder med lokale forhandlinger i tillegg til sentrale oppgjør. Til arbeidsgivere som setter pris på arbeidstakere med master, hovedfag og doktorgrader, og som gir kompetente arbeidstakere anerkjennelse for jobben.

Inntil lektorenes lønns- og arbeidsvilkår blir verdsatt og anerkjent, er det vanskelig å anbefale og overtale ungdom til å søke seg til læreryrket. 

Kommunenes sentralforbund, arbeidsgivere og politikere kan gjøre noe med dette. Hvis de vil. Men de har så langt snudd ryggen til.

Ekstra provoserende er det å høre forskningsminister og kunnskapsminister i media uttrykke sin forbauselse over at søkertallet til lærerutdanningen går ned. For det er en direkte konsekvens av at kvalifiserte lærere ikke gis gode lønns- og arbeidsvilkår.

Det er et privilegium å daglig bidra til at ungdom fylles med kompetanse, og aksles til fremtidige verv og posisjoner i samfunns- og næringsliv. Men jobben må verdsettes i kroner og øre. Derfor må penger og tiltak på bordet i årets lønnsoppgjør. Det er uakseptabelt å oppleve nedgang i kjøpekraft som takk for ekstraordinær innsats i koronapandemien. 

Følgen av å ikke ta vare på lektorene og ikke gi oss konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, er å fylle opp klasserom med ukvalifiserte lærere. Og det er ikke elevene tjent med. Da synker kvaliteten i undervisning, og konkurransekraft i nasjonen Norge reduseres.

Norge har råd til å gi lektorer med mastergrader, hovedfag og doktorgrader et lønnsløft. Men viljen fra politikere og arbeidsgivere må være tilstede. 

Derfor lønnsløft nå. Alternativet er streik.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?