image-3
Lønn

Lektorstreik i Bergen fra 15. august

Norsk Lektorlag tar i første omgang ut ti medlemmer i streik på Bergen Katedralskole fra mandag 15. august. – Det er uholdbart at særlig lektorer som har stått lenge i jobb, er de som nok en gang får det dårligste tilbudet, sier Helle Christin Nyhuus, leder og streikeleder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
09. august, 2022

– Vi vil fortløpende vurdere å trappe opp streiken dersom det ikke blir en løsning på konflikten, sier leder Helle Christin Nyhuus.

Norsk Lektorlag gikk inn i vårens lønnsoppgjør med en forventning om reallønnsvekst for medlemmene etter to år med reallønnsnedgang.

– Vi trenger en arbeidsgiver som viser at de verdsetter kompetanse. Kvalifiserte lærere og lektorer bidrar til å sikre fellesskolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Hun er skuffet over at KS nok en gang nedprioriterer de som underviser. Alle kommuner og fylker er med i kommunenes organisasjon KS som representerer arbeidsgiversiden i kommunene i lønnsforhandlingene.

Behold lektorene i skolen

– Rundt 20 prosent av de som underviser i videregående, er ikke kvalifiserte til å gjøre det. Vi må stoppe uthulingen av skolen. Alle elever fortjener den samme kvaliteten på undervisningen, uansett hvor de bor i landet. Vi må få de beste inn i lektor- og lærerutdanningene. Vi må få de beste inn i skolen, og vi må sørge for å beholde de som jobber i skolen, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag stemte nei til meklers forslag til løsning i mai og varslet streik 8. juni.

– Vi har valgt å vente med streikeuttak til skolestart. Det er beklagelig at det vil gå ut over elevene, men denne kampen handler om hva slags skole våre barn og unge skal ha. Det hjelper ikke kun å rekruttere nye lærere og lektorer – KS må vise at de også ønsker å beholde de godt kvalifiserte som allerede jobber i skolen, sier Nyhuus.

Klare for å streike i Bergen

Lektor Willem von Erpecom er fylkesleder for Norsk Lektorlag Vestland og jobber på Bergen katedralskole.

–  KS viser at de ikke verdsetter utdanning og erfaring. De mest kompetente lektorene får minst lønnsøkning år etter år. KS må vise at de mener alvor når de hevder at de skal satse på skolen, sier han.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lønn
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...