image-7
Lønn

Lektorstreik i Bergen fra 15. august

Norsk Lektorlag tar i første omgang ut ti medlemmer i streik på Bergen Katedralskole fra mandag 15. august. – Det er uholdbart at særlig lektorer som har stått lenge i jobb, er de som nok en gang får det dårligste tilbudet, sier Helle Christin Nyhuus, leder og streikeleder i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
09. august, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Vi vil fortløpende vurdere å trappe opp streiken dersom det ikke blir en løsning på konflikten, sier leder Helle Christin Nyhuus.

Norsk Lektorlag gikk inn i vårens lønnsoppgjør med en forventning om reallønnsvekst for medlemmene etter to år med reallønnsnedgang.

– Vi trenger en arbeidsgiver som viser at de verdsetter kompetanse. Kvalifiserte lærere og lektorer bidrar til å sikre fellesskolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Norsk Lektorlag.

Hun er skuffet over at KS nok en gang nedprioriterer de som underviser. Alle kommuner og fylker er med i kommunenes organisasjon KS som representerer arbeidsgiversiden i kommunene i lønnsforhandlingene.

Behold lektorene i skolen

– Rundt 20 prosent av de som underviser i videregående, er ikke kvalifiserte til å gjøre det. Vi må stoppe uthulingen av skolen. Alle elever fortjener den samme kvaliteten på undervisningen, uansett hvor de bor i landet. Vi må få de beste inn i lektor- og lærerutdanningene. Vi må få de beste inn i skolen, og vi må sørge for å beholde de som jobber i skolen, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag stemte nei til meklers forslag til løsning i mai og varslet streik 8. juni.

– Vi har valgt å vente med streikeuttak til skolestart. Det er beklagelig at det vil gå ut over elevene, men denne kampen handler om hva slags skole våre barn og unge skal ha. Det hjelper ikke kun å rekruttere nye lærere og lektorer – KS må vise at de også ønsker å beholde de godt kvalifiserte som allerede jobber i skolen, sier Nyhuus.

Klare for å streike i Bergen

Lektor Willem von Erpecom er fylkesleder for Norsk Lektorlag Vestland og jobber på Bergen katedralskole.

–  KS viser at de ikke verdsetter utdanning og erfaring. De mest kompetente lektorene får minst lønnsøkning år etter år. KS må vise at de mener alvor når de hevder at de skal satse på skolen, sier han.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...