image-1
Lønn

Lektorlaget trapper opp streiken

Norsk Lektorlag tar ut 20 medlemmer ved Ås videregående skole i streik fra og med 17. august. Dette er i tillegg til de ti medlemmene ved Bergen katedralskole som streiker fra og med 15. august.
AVRedaksjonen
11. august, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag har i dag sendt varsel om plassfratredelse for 20 medlemmer ved Ås videregående skole i Viken fylke. Disse tas ut i streik fra og med første skoledag, 17. august.

– Vi beklager at dette går ut over elevene. Kampen vi står i nå, handler om å ta vare på undervisningskvaliteten i fellesskolen vår. Våre barn og unge fortjener kvalifiserte lektorer og lærere. Da må man både rekruttere og beholde de kvalifiserte lektorene og lærerne, sier leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Lektorlaget meldte tirsdag 9. august plassfratredelse for ti medlemmer ved Bergen katedralskole fra og med mandag 15. august. Det vil si at fra og med 17. august har Lektorlaget 30 medlemmer i streik.

Ansvar og utdanning må lønne seg

– Streik er det sterkeste lønnskampmiddelet vi har. Lektorenes lønn har sakket akterut gjennom mange år når man sammenligner med andre yrker med tilsvarende utdanning og ansvar. Vi håper KS skjønner alvoret i situasjonen. Vi vurderer fortløpende om vi skal trappe opp streiken ytterligere, sier Nyhuus.

Alle hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, LO og YS) aksepterte meklers forslag til løsning i KS-området. Likevel sa Norsk Lektorlag og de andre lærerforeninger nei.

Lektorlaget mener forslaget ikke gir tilstrekkelig reallønnsvekst for lektorene, og lønnsetterslepet for våre medlemmer vil fortsatt være stort.

Motiverte medlemmer ved Ås vgs.

Norsk Lektorlags medlemmer ved Ås videregående skole er klare for å streike.

– Vi er motiverte. Åpenbart fortjener alle elever kvalifiserte lærere som ligger mer enn en side foran i læreboka. Da må arbeidsgiver også sørge for å beholde de med erfaring og kvalifikasjoner i skolen, sier Dag Kristiansen, tillitsvalgt ved Ås videregående skole.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
ksstreiktariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...