image-6
Lønn

Lektorlaget tar på streikevesten

– Det er klart kunnskap koster, sier fungerende leder Helle Christin Nyhuus mens hun tar på seg streiketrøya. I dag startet Lektorlagets streik.
AVRedaksjonen
08. juni, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Klare: Første streikeskift ved Drammen vgs 8. juni 2021. Første nestleder i Norsk Lektorlag helt til høyre, tillitsvalgt Anne Grønlie ved siden av. Foto: Norsk Lektorlag

-Vi vet at kompetente lærere og lektorer gir bedre læring for elevene – da må man skaffe og beholde de kompetente lærerne og lektorene. Lønn er et virkemiddel for å oppnå dette, sier fungerende leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

Tirsdag 8. juni klokken 0800 sto hun og tillitsvalgt Anne Grønlie klare med kollegaene som er tatt ut i streik ved Drammen videregående skole.

Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre sammenliknbare grupper i kommunen i mange år. Riksmeklers forslag møter ikke denne utviklingen, og det var tydelig at Lektorlaget da ikke kunne akseptere forslaget. 

Det ble konflikt og streik.

-Det er styret i KS som har ansvaret for den dårlige lønnsutviklingen til lærerstanden. Dermed er det også KS som har ansvaret for at rekrutteringen svikter, og for at mange vurderer å slutte, sier Nyhuus.

-Vi jobber kontinuerlig for et lønnsløft for lektorene. Dette vil vi ta med oss også inn i hovedoppgjøret til neste år, legger hun til.

I tillegg til 24 medlemmer på Drammen videregående, er 20 medlemmer tatt ut i streik på Horten videregående skole.

Høyere prisvekst enn antatt

Riksmeklers forslag til løsning i KS-oppgjøret har en økonomisk ramme på 2,82 prosent lønnsvekst. For lektorgruppene betyr det tillegg fra 16.400 til 22.000 kroner i generelt tillegg på lønnstabellen, samt en pott på 1 prosent avsatt til lokale forhandlinger per 1. oktober 2021. 

Riksmeklers forslag til løsning i KS-oppgjøret gir ingen av lektorgruppene lønnsvekst. Forventet prisvekst for 2021 er nemlig nylig oppjustert til fra 2,8 til 3,1 prosent. 

Konjukturtendensene (lenke til SSBs nettside)

– Kommunal sektor blir i oppgjørene møtt med at man skal vise måtehold og solidaritet med frontfaget. En stor del av frontfaget forhandler ikke før til høsten. Industrifunksjonærene holdt seg ikke innenfor sin egen ramme i fjorårets lønnsoppgjør. Hvorfor skal vi da tro at de holder seg innenfor rammen på 2,7 prosent i år? spør Nyhuus.

 Lektorlaget i streik

LO, YS og Akademikerne sa ja til Riksmeklers forslag, og dermed har 60 prosent av de ansatte i KS sagt ja til meklingsresultatet. Unio og Norsk Lektorlag har sagt nei, og har gått i konflikt. Fredag 4. juni ble det klart at Unios streik stoppes av tvungen lønnsnemnd, og Lektorlaget står alene i streik.

-Politikerne snakker varmt om kunnskap og kompetanse i skolen – men selv om de hyller undervisere i festtalene, får det liten effekt i virkelighetens verden. Kunnskap koster både innsats og penger, sier Nyhuus.

 0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Lektor16 40016 40016 40016 40016 40018 70021 000
Lektor med tillegg16 50016 50016 50016 50016 50018 90022 000
Riksmeklers forslag til sentrale tillegg på garantilønnstabellen per 1. mai 2021 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...