image-5
Lønn

Lektorlaget i streik i KS fra 8. juni

Norsk Lektorlag har tatt ut medlemmer ved Horten og Drammen videregående skoler i streik fra tirsdag 8. juni. Lektorlaget avviser riksmeklerens forslag til løsning i lønnsforhandlingene i KS.
AVRedaksjonen
04. juni, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Lektorene har hatt en svakere lønnsutvikling enn andre sammenliknbare grupper i kommunen i mange år. Meklers forslag holder ikke i den situasjonen vi er i nå, sier Helle Christin Nyhuus, fungerende leder i Norsk Lektorlag.

Etter tøffe runder i meklingen kom Akademikerne til enighet med KS, men Norsk Lektorlag stemte nei. Lektorlaget er den eneste foreningen i Akademikerne hvor flertallet av medlemmene jobber i skolen.

Lønnsetterslep

Streikeuttaket på 44 medlemmer er et første uttak, og de streiker på vegne av Norsk Lektorlags 3600 medlemmer i KS-området. Eventuelle senere uttak blir varslet fire dager før medlemmene tas ut i streik.

Riksmeklerens forslag lå samlet på 2,82 prosent lønnsvekst, men profilen på oppgjøret gjorde at yngre lektorer ikke var garantert reallønnsvekst.

– Det var ikke mulig for oss å akseptere nok et år hvor lønnsetterslepet til medlemmene våre ikke blir tatt ordentlig tak i, sier Nyhuus.

Lønn for å rekruttere og beholde

Norsk Lektorlag er bekymret over at søkertallene til lærer- og lektorutdanningene faller, og over at mange erfarne lærere vurderer å slutte å jobbe i skolen.

– Lønn er et viktig virkemiddel for både å rekruttere og beholde lektorer i skolen. Da er det et paradoks at man ikke bruker dette virkemiddelet. Kunnskap koster, understreker Nyhuus.

Leder Rita Helgesen er sykmeldt på grunn av en brukket skulder. Helle Christin Nyhuus er første nestleder og fungerer som leder.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...