image-7
Lønn

Lektorlaget avslutter streiken

Fredag ettermiddag 11. juni 2021 kalte Riksmekler Norsk Lektorlag og KS inn til samtale om streiken. Lektorlaget har besluttet å avslutte. - Vi har vist sinnet og frustrasjonen hos medlemmene våre og har streiket alene. Nå samler vi kreftene til hovedoppgjøret 2022. Dette er en våpenhvile, sier fungerende leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
11. juni, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Tirsdag 8. juni tok Norsk Lektorlag ut 44 lektorer i streik ved Drammen vgs. og Horten vgs. Lektorlaget var da alene om å være i streik i KS-området, siden Unio-streiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd. LO, YS og resten av Akademikerne sa ja til Riksmeklers forslag 26. mai

Riksmekler inviterte til samtaler fredag.

– Vi satte pris på Riksmeklers innsats i denne situasjonen. Vi er ikke fornøyde med resultatet, men det er ikke hensiktsmessig å fortsette en streik som ikke rammer arbeidsgiver tilstrekkelig eller kan flytte på den økonomiske rammen i oppgjøret. Men KS må ta den store misnøyen fra medlemmene våre på alvor, sier Lektorlagets fungerende leder Helle Christin Nyhuus.

– Lektorlaget forventer en helt annen holdning fra KS når vi igjen setter oss ved forhandlingsbordet i 2022. Medlemmene våre blir pålagt stadig nye arbeidsoppgaver, men ser ingen lønnsøkning som stiller dem likt med sammenliknbare yrkesgrupper i kommunesektoren, legger hun til.

Ser frem mot 2022

Norsk Lektorlag skal samle kreftene både til arbeidstidsforhandlingene til høsten og neste års hovedoppgjør.

-Det var utfordrende å stå i streik alene. Våre streikende ved Horten og Drammen videregående skoler har fått støtte fra flere hold og mange oppmuntrende ord fra både elever, kollegaer og forbipasserende, sier Nyhuus.

-Vi er selvfølgelig ikke ferdige med kampen selv om vi så oss nødt til å avslutte denne streiken nå, understreker hun.

Dette går Riksmeklers løsning ut på

Riksmeklers forslag til løsning ligger samlet på 2,82 prosent lønnsvekst. Forslaget gir en økning i garantilønn på mellom 16.400 og 22.000 kroner, avhengig av ansiennitet for lektorer og lektorer med tillegg.

Riksmeklers forslag til sentrale tillegg på garantilønnstabellen: 

 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 
Lektor 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 18 700 21 000 
Lektor med tillegg 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 18 900 22 000 

I tillegg kommer det som fordeles gjennom lokalt tillegg, som har en ramme på 1 prosent.

På vei til møte: Første nestleder Helle Christin Nyhuus, Lektorlagets forhandlingsansvarlig Else Leona McClimans og Akademikernes sjefforhandler for KS Tonje Leborg. Foto: Norsk Lektorlag

Lektorlagets leder Rita Helgesen er sykmeldt på grunn av en brukket skulder. Første nestleder Helle Christin Nyhuus er derfor fungerende leder.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...