image-1
Lønn

Lektorene får 2,4 prosent – mye fordeles lokalt

Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i kommunene.
AVRedaksjonen
27. april, 2017
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Torsdag formiddag kom Norsk Lektorlag og Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren. Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør – som er på nivå med arbeidslivet for øvrig. Store deler av midlene vil fordeles lokalt ute i kommunene. 

– Resultatet ble omtrent som forventet Det er skuffende at KS ikke setter større pris på lektorenes kompetanse. Samtidig er det positivt at våre medlemmer får en større utbetaling enn avtalt i fjor, fordi partene nå er enige om at både sentrale og lokale tillegg skal tre i kraft én måned tidligere enn først avtalt, sier lektor Tonje Leborg, som er Norsk Lektorlags forhandlingsansvarlige for KS-området.  

 I Akademikerne er det i all hovedsak lektorene som får sin lønn forhandlet sentralt, men en relativt stor andel av lønnstilleggene skal i år forhandles lokalt. Flertallet av Akademikernes medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandlinger lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller foretak. Disse forhandlingene vil gjennomføres i løpet av våren og i hovedsak høsten. 

–    Det er positivt at såpass mye fordeles ute i de enkelte kommunene. Dette er viktig for at skolen skal være en attraktiv arbeidsplass for lektorer – og at skolen dermed kan beholde og tiltrekke seg flinke folk, sier Jan Olav Birkenhagen, leder av Akademikerne kommune

Han understreker samtidig at målet for Akademikerne er en endring av selve lønnssystemet for lektorene, der all lønn fordeles lokalt. 

–    Vi har over flere år krevd at lektorene skal over på det samme systemet som våre øvrige grupper i kommunesektoren. Arbeidsgiver må kunne bruke lønn aktivt som virkemiddel for å møte lokale behov og utfordringer. Vi kommer til å fortsette å jobbe videre for dette, sier Birkenhagen, noe Tonje Leborg kan bekrefte. 

– Vi vil nå frem mot neste års hovedoppgjør trappe opp innsatsen slik at lektorene får fordelene av lokal lønnsdannelse, på lik linje med leger, advokater og ingeniører i kommunal sektor.

Tonje Leborg, Norsk Lektorlags forhandlingsansvarlige
for KS-området

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.