Lektorbloggen

Kultur med kvalitet

- Kulturtilbud gjennom skolen er en svært god tanke. Det er likevel viktig å ta en åpen debatt om kvaliteten i tilbudet, mener leder i NLL, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
06. april, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I år er det 10 år siden Den kulturelle skolesekken ble etablert, et kulturtilbud til norske elever i skoletiden. Ifølge en NIFU-undersøkelse fra 2009 har kulturtilbudet visse svakheter. Det er blant annet lite samarbeid mellom skole og kunstnere, det er store forskjeller fra skole og skole, og ordningen evalueres sjelden.

Tirsdag 4. april ble Norsk Lektorlags leder, Gro Elisabeth Paulsen, intervjuet i NRK Kulturnytt. Paulsen mener at ideen bak Den kulturelle skolesekken, nemlig at alle barn og unge skal få tilgang på ulike kulturtilbud gjennom skolen, er svært god.

– Det passer godt inn i skolens oppgave som dannelsesinstitusjon, kommenterer Paulsen.

Må oppfylle intensjonen
Hun mener likevel det er vesentlig å hele tiden ha et kritisk blikk på kvaliteten i kulturtilbudene som presenteres. Hvis ikke vil ordningen virke mot sin hensikt.

– Intensjonen er blant annet at skolen skal bidra til sosial utjevning når det gjelder tilgang på kultur. Skal en lykkes med disse intensjonene, må kulturtilbudene ha høy kvalitet, og elevene må presenteres for kunstuttrykk og ulike sjangre som de ellers ikke ville få med seg. Kulturtilbudet i skolen skal jo åpne nye dører for elevene, også til kunstuttrykk som er krevende, og som det kreves bakgrunnskunnskap for å kunne forstå, sier Paulsen.

Kritikk er nødvendig
Den kulturelle skolen er et velment og godt tiltak, og dermed er det også en ordning som det er vanskelig å kritisere uten å bli tatt for å være negativ. Paulsen mener skolene må få lov til å si nei takk, dersom de synes at kvaliteten ikke er god nok, eller at tilbudet ikke passer inn i skolens pedagogiske arbeid. En kritisk og kontinuerlig evaluering av kvaliteten, er også en velment tilnærming til et kulturtilbud alle ønsker skal eksistere i beste velgående.

– Det er svært vanskelig å holde høy kvalitet på et slikt massetilbud som skal gis til skoler over hele landet, og jeg har da også inntrykk av at kvaliteten varierer ganske mye. I en del tilfeller blir man kanskje nødt til å nøye seg med noe man kan få tak i der og da, ikke det man egentlig ønsker, sier Paulsen.


Må ikke erstatte grunnopplæringen
Norsk Lektorlag er opptatt av høy faglig kvalitet i alle undervisningsfag i skolen, også de estetiske fagene. Paulsen advarer mot å betrakte Den kulturelle skolesekken som et plaster på såret for kunstfagene.

– Kulturtilbudet elevene får gjennom Den kulturelle skolesekken kan ikke kompensere for svak grunnopplæring innen estetiske fag. Ordningen må heller ikke bli en sovepute for dem som synes at opplæring i estetiske fag eller kunstfag er mindre viktig, understreker hun. 

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?