image-8
Lønn

Krever solid reallønnsvekst og forenkling av lønnssystemet

I årets lønnsoppgjør i statlig sektor krever Akademikerne og Norsk Lektorlag en solid reallønnsvekst, at lønnsgapet mellom akademikere i privat sektor og staten blir mindre og at forenklingen av lønnssystemet blir ferdigstilt. 
AVRedaksjonen
05. april, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må staten være en attraktiv arbeidsplass. Når norsk økonomi nå går bedre forventer vi en solid reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Anders Kvam, leder av Akademikerne stat.

Staten har lenge gjennomført sentrale lønnsforhandlinger ulikt det som er vanlig i norsk arbeidsliv. I 2016 ble staten og Akademikerne enige om at den økonomiske rammen forhandles sentralt, og at kollektive lønnsforhandlinger skal finne sted på den enkelte arbeidsplass.

– Det er fortsatt behov for å forenkle det nye lønnssystemet. Begrensninger som henger igjen fra det gamle systemet må fjernes. Vi forventer nå at staten kommer oss i møte slik at vi kan ferdigstille dette arbeidet, sier Kvam.

Kvam mener lokale kollektive forhandlinger både er bra for medlemmene og for samfunnsutviklingen.

– Lokale forhandlinger premierer ansvar, kompetanse, innsats og resultater. Statlige tjenester blir stadig mer komplekse og dette krever høy kompetanse blant de ansatte. Skal vi beholde et godt offentlig tilbud må den enkelte arbeidsgiver kunne bruke lønn som virkemiddel for å beholde og skaffe den kompetansen de trenger, sier Kvam.

Forhandlingsansvarlig for statlig tariffområde sektor i Norsk Lektorlag Marianne Lindmark Pedersen fremhever også fordelene ved kollektive lokale forhandlinger.

– For oss er det viktig at den sentralt fremforhandlede økonomiske rammen nå kan fordeles i sin helhet ut til forhandlingsstedene og at lønnsrammene fjernes. De lokale partene må også  få et større handlingsrom til å foreta lønnsjusteringer utenom de årlige lokale lønnsforhandlingene. Dette kan bidra til å minske det svært uheldige lønnsgapet mellom statlig og kommunal sektor, som særlig våre medlemmer i Universitets- og høgskolesektoren opplever påpeker Pedersen.

Marianne Lindmark Pedersen

Forhandlingsfrist i statlig sektor er 30. april 2018. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til megling. Da kobles Riksmekleren inn, og den videre prosessen avgjør om det blir enighet eller streik.

Hovedinnholdet i Akademikernes krav nr. 1 (med forbehold om nye og/eller endrede krav):

Økonomi

  • Årets tariffoppgjør må gi de ansatte en solid reallønnsvekst
  • Den sentralt fremforhandlede økonomiske rammen fordeles i sin helhet ut til forhandlingsstedene

Lønns- og forhandlingssystemet

  • Stillingskodene, lønnsplanene og normeringene knyttet til disse utgår som et sentralt fastsatt element
  • Lønnsrammene utgår som et sentralt fastsatt element
  • De lokale parter gis et større handlingsrom til å foreta lønnsjusteringer utenom de årlige lokale forhandlingene
  • Lønnstvister løses på det nivået de oppstår, ved hjelp av en lokal oppnevnt nemnd

Pensjon

  • Nødvendige tilpasninger i hovedtariffavtalen som følge av eventuell ny offentlig tjenestepensjon må avtales som forhandlingstema i mellomoppgjøret 2019

Øvrige krav

  • Lønnsmassen til de uorganiserte håndteres på en annen måte enn i tariffperioden 2016 – 2018

Relaterte dokumenter:

Fakta om tariffoppgjøret 2018

Akademikerne forhandler for:
Arkitekter, leger, tannleger, veterinærer, jurister, naturvitere, psykologer, lektorer, sivilingeniører, ingeniører, siviløkonomer, samfunnsvitere, offiserer, samfunnsøkonomer, farmasøyter og jordmødre.

Tariffområde Antall
årsverk 
Antall
ansatte 
Medlemmer i Akademikerne Samlet
lønnsmasse 
Overheng 
Stat 151 070 160 098 35 539 85,2 mrd 0,7 %
Kommune (KS) 346 014 432 524 22 266 172,6 mrd 1,4 %
Oslo kommune 37 801 50 881 3 051 19,8 mrd 0,7 %
Spekter helse 105 300 125 000 21 711 61,1 mrd 0,6 %
KS Bedrift  3 952 4 173 907 2,1 mrd 0,4 %

Gjennomsnittslønn ved utgangen av 2017 for ansatte med mastergrad

Bransje Årslønn
Industri  kr    851 160
Bygg/anlegg  kr    858 120
Varehandel  kr    723 600
Finanssektoren  kr    945 840
Statlig sektor  kr    638 880
KS i alt  kr    643 200
KS skoleverket  kr    617 900
KS ekskl. skole  kr    674 400
Helseforetak  kr    838 600
(Kilde TBU, 2018)

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lokale lønnsforhandlingerlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...