image-2
Lønn

Kjennelsen i Rikslønnsnemnda: – Svært skuffet, men ikke overrasket

Norsk Lektorlag er skuffet over at Rikslønnsnemnda ikke brukte handlingsrommet til å bøte på en krevende konflikt. - Det er en kortsiktig gevinst om KS lykkes i sitt prosjekt å nedprioritere lærere og lektorene så lenge som kunnskapen gradvis forsvinner ut av skolen, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
17. februar, 2023

Resultatet fra nemndsbehandlingen er at flertallet i nemnda ga KS medhold i sine påstander.

– Vi argumenterte for at det var flere såkalte «særlige grunner» til at Rikslønnsnemnda burde bruke sitt handlingsrom til å komme oss i møte.

 Norsk Lektorlags medlem i nemnda David Maximilian Graatrud tok selvfølgelig dissens på kjennelsen både når det gjelder lønnsfastsettelsen og virkningstidspunktet

–  Et resultat i tråd med flertallet i Rikslønnsnemnda vil ytterligere forsterke mindrelønnsutviklingen for lektorer med lengst utdanning og ansiennitet, sier Graatrud, som også er 2. nestleder i Norsk Lektorlag.

Både Graaterud og Nyhuus er nå bekymret over medlemmenes tillit til KS.

– KS anerkjenner ikke betydningen av fagkompetanse i skolen. Nok en gang ser vi at erfarne lærere og lektorer ikke blir verdsatt i skolen. Alle elever fortjener den samme kvaliteten på undervisningen, uansett hvor de bor i landet.

Dette resultatet er dårlig utgangspunkt for vårens mellomoppgjør, mener Nyhuus.

– Dessverre får vi også signaler fra KS strategikonferanser om at det ligger føringer som ikke bryter med den nedprioriteringen av lektorene vi har sett over tid.

Inkonsekvens fra KS

Norsk Lektorlag mener det er oppsiktsvekkende at KS avviser at det er en kvalifikasjonskrise i skolen, og derfor ikke trenger å prioritere denne gruppens lønn.

– Samtidig vil KS opprettholde unntaket i Opplæringsloven som gjør det mulig å ansette ufaglærte i undervisningsstillinger. Begrunnelsen er at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere og lektorer på mange skoler, sier Nyhuus.

Nyhuus advarer mot at kompetansesamfunnet vil briste uten stødige bærebjelker i fellesskolen.

– Fagene er byggesteinene i demokratiet vårt, og nedprioriteres det faglige nivået i skolen, smuldrer byggesteinene, avslutter Nyhuus.

Dette er punktene kjennelsen:

1. Hovedtariffavtalen i KS-tariffområde mellom KS og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene i Akademikerne kommune, som fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2022-032, gjøres gjeldende fra 27. september 2022 til 30. april 2024 også for Norsk Lektorlag.

2. Virkningstidspunktet for sentrale lønnsreguleringer fastsatt i Riksmeklerens forslag, I Økonomi pr. 1. mai 2022 settes til 27. september 2022.

3. Avtalte tillegg gis ikke til arbeidstakere som har fratrådt i tiden før Rikslønnsnemndas kjennelse foreligger, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.

Les hele kjennelsen på Rikslønnsnemndas sider

se mer innhold fra kategorien

Lønn
kslønnsoppgjørtariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...