image-8
Lektorbloggen

Kjære student – meld deg inn i en fagforening!

Det er en investering i trygghet, karriere og et godt arbeidsliv.
AVKari Sollien
10. september, 2021

Noen av dere starter i år på studier for første gang, og alt er nytt og spennende. Andre får endelig møte på campus igjen, til en forhåpentligvis mer normal studenthverdag enn det som har vært det siste året. Studenttiden er en fantastisk tid. Det former deg som menneske, og mange får vennskap og kontaktnett som varer livet ut. Det å ha gode folk rundt seg er viktig for de aller fleste av oss, både som student og videre i karrieren. Fagforeningene representerer et felleskap som gir trygghet og muligheter til faglig utvikling og nettverk.

Å melde seg inn i en fagforening virker kanskje litt fjernt for mange som student. Men sannheten er at fagforeningene har mange gode tilbud også til studenter. Som studentmedlem får du for eksempel tilgang til juridisk bistand i forbindelse med jobbkontrakter og eventuelle arbeidskonflikter, og gode priser på blant annet bank og forsikringstjenester. Men kanskje viktigst: de tilbyr aktiviteter, også med et godt faglig innhold og mulighet til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere og innsikt i arbeidslivet du skal møte om noen år.

Gjennom å fagorganisere deg bidrar du også til å styrke trepartssamarbeidet og det vi kaller «den norske modellen». Et godt samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene har bidratt til høy sysselsetting, god omstillingsevne og jevn inntektsfordeling. Det er en konkurransefordel for landet og bedriftene, og kommer arbeidstakerne til gode gjennom høyere lønninger, bedre arbeidsvilkår og et godt arbeidsmarked.

Høy organisasjonsgrad er en forutsetning for dette. Derfor er det viktig, ikke bare for din egen del, men også for samfunnet, at du organiserer deg. Du møter nok mange av dem på studiestedet ditt etter hvert nå som campus åpner opp. Jeg oppfordrer deg til å ta en prat med dem og høre hva de kan tilby deg. Uansett hva du velger, vil du få gunstige medlemsfordeler og bli en del av et fellesskap som du vil ha nytte av gjennom karrieren.

Lykke til med studiene! Og meld deg inn i en fagforening allerede som student – det er jeg sikker på at du vil få god nytte av.

Dette innlegget er tidligere publisert i Universitas og Universitetsavisa.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

LektorbloggenLektorstudentene

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?