image-2
Lektorbloggen

Kjære elev!

Vi strekker oss så langt vi makter, men vi makter ikke mer dugnad.
AVGro Reppen
08. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det har gått ut informasjon fra regjering og kunnskapsminister om at du har rett til opplæring selv om du er hjemme. Om du har mye korttidsfravær eller lengre fravær har du en rettighet hjemlet i opplæringsloven. Dette må du be om hos rektor på skolen. Det er skoleeier som er ansvarlig for at du får den opplæringen du har krav på.

Om du og dine foreldre lurer på hva vi lektorer og lærere kan gjøre, er svaret ulikt. Rett og slett fordi våre livssituasjoner er ulike. Og det er frivillig å ta på seg ekstra arbeid. Men dere skal vite at vi strekker oss så langt vi makter. Men vi makter ikke mer dugnad. Vi må få betalt for ekstra arbeid.

Kjære elev. Jeg håper dette var oppklarende og til hjelp. Du skal vite at jeg ikke skriver ut varsel om fare for ikke vurdering i mine fag, før jeg vet om du kan få ekstra undervisning slik at du kan få karakter i faget. Dette avklarer jeg med skolens ledelse først.

Jeg ønsker deg alt godt i disse pandemitider. Vi må ta vare på hverandre, ha kloke arbeidsgivere og sammen finne de beste løsningene for hver lærer og hver elev. Trøsten er at regjeringen har lovet at de skal betale for alt som er ekstra utgifter, så dette skal ikke handle om økonomi. Det kan du også si til rektor. Det handler om ryddige kjøreregler på den enkelte skole. Da kan dette gå fint.

Innlegget er også publisert i Dagsavisen.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

KoronaLektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?