image-0
Lektorbloggen

Kjære elev!

Vi strekker oss så langt vi makter, men vi makter ikke mer dugnad.
AVGro Reppen
08. oktober, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det har gått ut informasjon fra regjering og kunnskapsminister om at du har rett til opplæring selv om du er hjemme. Om du har mye korttidsfravær eller lengre fravær har du en rettighet hjemlet i opplæringsloven. Dette må du be om hos rektor på skolen. Det er skoleeier som er ansvarlig for at du får den opplæringen du har krav på.

Om du og dine foreldre lurer på hva vi lektorer og lærere kan gjøre, er svaret ulikt. Rett og slett fordi våre livssituasjoner er ulike. Og det er frivillig å ta på seg ekstra arbeid. Men dere skal vite at vi strekker oss så langt vi makter. Men vi makter ikke mer dugnad. Vi må få betalt for ekstra arbeid.

Kjære elev. Jeg håper dette var oppklarende og til hjelp. Du skal vite at jeg ikke skriver ut varsel om fare for ikke vurdering i mine fag, før jeg vet om du kan få ekstra undervisning slik at du kan få karakter i faget. Dette avklarer jeg med skolens ledelse først.

Jeg ønsker deg alt godt i disse pandemitider. Vi må ta vare på hverandre, ha kloke arbeidsgivere og sammen finne de beste løsningene for hver lærer og hver elev. Trøsten er at regjeringen har lovet at de skal betale for alt som er ekstra utgifter, så dette skal ikke handle om økonomi. Det kan du også si til rektor. Det handler om ryddige kjøreregler på den enkelte skole. Da kan dette gå fint.

Innlegget er også publisert i Dagsavisen.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

KoronaLektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.