image-1
Lektorbloggen

Innføringen av rødt nivå i videregående er rett avgjørelse

Lærernes bekymring må tas på alvor, skriver fylkesleder i Norsk Lektorlag Vestland, Willem von Erpecom.
AVWillem von Erpecom
11. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Både elever og lærere er redde for smitte på skolen. På under en uke går opplæringsdirektøren fra å bagatellisere lærere og elevers bekymringer, til å innføre rødt nivå.

Skolen er heldigvis ganske trygg, men vi trenger en direktør som er mer lydhør.

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune uttalte til Bergens Tidende 2. november: «Mitt inntrykk er at verken lærere eller elever er spesielt bekymret.»

Dette kan ikke bli stående uimotsagt.

Fra tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Lektorlag vet jeg at mange lærere og elever er bekymret for egen helse, eller for helsen til sine nærmeste. Ingen har lyst til å være den som bringer smitte videre til andre, kanskje uten å vite om det selv.

Riktignok har Lyngedal sagt at «ingen har blitt smittet på skolen», men det kan fort endre seg.

Mulighetene for smittevern er dårligere i videregående skole enn i grunnskolen. I videregående finnes det i praksis ikke kohorter.

Elevene har både fellesfag med sin egen klasse og programfag med elever fra andre klasser. Klasserommene er vanligvis ikke store nok til at det går an å holde en meter avstand mellom elevene.

Når læreren skal snakke med enkeltelever i klasserommet, er avstandsregelen vanskelig å overholde. I trange korridorer og rundt elevenes skap, regnes avstand i centimeter, ikke meter. Også i andre fellesareal på skolen er det lett å glemme avstandsregelen.

Smittesporing på videregående skole er utfordrende. Den enkelte elev har typisk tre eller fire økter i løpet av en skoledag. I hver av disse øktene kan den enkelte treffe nye lærere og nye elever fra andre klasser. Det blir mange nærkontakter i løpet av en uke.

I tillegg kommer nærkontakter utenfor klasserommet som ikke blir dokumentert. Det er vanskelig for både elever og lærere å huske alle de har vært i kontakt med.

Innføringen av rødt nivå er rett avgjørelse. Det blir færre elever og lærere på skolen til samme tid. Smittevern og smittesporing blir enklere.

På gult nivå fungerer skolen praktisk talt som normalt. Fulle klasserom og unødvendige fysiske møter har blitt begrunnet med at vi «bare» er på gult nivå.

På rødt nivå forventer vi at alle møter foregår digitalt, og at lærere kan arbeide digitalt hjemmefra, når de ikke har fysisk undervisning på skolen.

Vi forventer også at opplæringsdirektøren viser at han forstår våre bekymringer og har tillit til at vi gjør jobben vår, enten vi er på skolen eller jobber hjemmefra digitalt.

Denne kommentaren er publisert i Bergens Tidende 9. november.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

KoronaLektorbloggen
smittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.