image-2
Lektorbloggen

Innføringen av rødt nivå i videregående er rett avgjørelse

Lærernes bekymring må tas på alvor, skriver fylkesleder i Norsk Lektorlag Vestland, Willem von Erpecom.
AVWillem von Erpecom
11. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Både elever og lærere er redde for smitte på skolen. På under en uke går opplæringsdirektøren fra å bagatellisere lærere og elevers bekymringer, til å innføre rødt nivå.

Skolen er heldigvis ganske trygg, men vi trenger en direktør som er mer lydhør.

Opplæringsdirektør Bjørn Lyngedal i Vestland fylkeskommune uttalte til Bergens Tidende 2. november: «Mitt inntrykk er at verken lærere eller elever er spesielt bekymret.»

Dette kan ikke bli stående uimotsagt.

Fra tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Lektorlag vet jeg at mange lærere og elever er bekymret for egen helse, eller for helsen til sine nærmeste. Ingen har lyst til å være den som bringer smitte videre til andre, kanskje uten å vite om det selv.

Riktignok har Lyngedal sagt at «ingen har blitt smittet på skolen», men det kan fort endre seg.

Mulighetene for smittevern er dårligere i videregående skole enn i grunnskolen. I videregående finnes det i praksis ikke kohorter.

Elevene har både fellesfag med sin egen klasse og programfag med elever fra andre klasser. Klasserommene er vanligvis ikke store nok til at det går an å holde en meter avstand mellom elevene.

Når læreren skal snakke med enkeltelever i klasserommet, er avstandsregelen vanskelig å overholde. I trange korridorer og rundt elevenes skap, regnes avstand i centimeter, ikke meter. Også i andre fellesareal på skolen er det lett å glemme avstandsregelen.

Smittesporing på videregående skole er utfordrende. Den enkelte elev har typisk tre eller fire økter i løpet av en skoledag. I hver av disse øktene kan den enkelte treffe nye lærere og nye elever fra andre klasser. Det blir mange nærkontakter i løpet av en uke.

I tillegg kommer nærkontakter utenfor klasserommet som ikke blir dokumentert. Det er vanskelig for både elever og lærere å huske alle de har vært i kontakt med.

Innføringen av rødt nivå er rett avgjørelse. Det blir færre elever og lærere på skolen til samme tid. Smittevern og smittesporing blir enklere.

På gult nivå fungerer skolen praktisk talt som normalt. Fulle klasserom og unødvendige fysiske møter har blitt begrunnet med at vi «bare» er på gult nivå.

På rødt nivå forventer vi at alle møter foregår digitalt, og at lærere kan arbeide digitalt hjemmefra, når de ikke har fysisk undervisning på skolen.

Vi forventer også at opplæringsdirektøren viser at han forstår våre bekymringer og har tillit til at vi gjør jobben vår, enten vi er på skolen eller jobber hjemmefra digitalt.

Denne kommentaren er publisert i Bergens Tidende 9. november.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

KoronaLektorbloggen
smittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...
Lektorbloggen
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?