image-5
Lektorbloggen

Ingen eksamen i år

Arbeidsbyrden oppleves som svært krevende når vi må forholde oss til kjappe omstillinger mellom digital undervisning, fysisk klasseromsundervisning – og begge deler samtidig.
AVTrond Vågan, leder for Norsk Lektorlag ved Eidsvoll videregående skole
04. februar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Skoletilbudet i Norge skal i utgangspunktet være likt for alle elever. Slik har det ikke vært i den smittesituasjonen vi er oppe i. Det er prisverdig at Oppland Arbeiderblad mener at eksamen derfor må avlyses i år. (oa.no 31. januar)

Norsk Lektorlag ved Eidsvoll videregående skole støtter dette fullt ut. Oppland Arbeiderblad har helt rett, idet avisa hevder at «…forutsetningene for å utjevne disse variasjonene (i skoletilbud) ikke har vært der på alle skoler – i alle hjem.»

Utdanningsdirektoratet har da også anbefalt kunnskapsminister Guri Melby (V) å avlyse årets eksamen.

Undertegnede har jobbet vekselvis på gult og rødt nivå dette skoleåret, og utfordringene har vært store. Arbeidsbyrden oppleves som svært krevende når vi må forholde oss til kjappe omstillinger mellom digital undervisning på Teams, fysisk klasseromsundervisning – og begge deler samtidig. For mitt vedkommende måtte jeg ty til stor kreativitet (med teknisk hjelp fra gode kolleger) da jeg skulle avholde heldagsprøver i tysk og norsk på digitale flater. Læringskurva har jammen vært bratt!

Som elev ved Gjøvik Gymnas på tidlig 1970-tallet har jeg fulgt med på situasjonen ved Gjøvik videregående og grunnskolene i kommunen, og forstått det slik at også her har utfordringene for elever og ansatte vært minst like store. Elever og ansatte både i Innlandet og Viken har måtte forholde seg til en slags ad hoc-situasjon der omstillingene kommer raskt og uforutsigbart.

Argumentene for å avlyse eksamen i år kan sammenfattes slik:

  1. Skolene rundt omkring i landet har hatt undervisning på ulikt grunnlag, og dette samsvarer ikke med felles nasjonale skriftlige eksamener.
  2. Manglende forutsigbarhet: Regjeringa og kunnskapsministeren har ikke i tilstrekkelig grad samarbeidet med fagmiljøene og skoleorganisasjonene (Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund) på dette området.

Likevel – det lar seg gjøre å måle elevenes kompetanse i ulike fag gjennom ei årsprøve. Her kan oppgavene differensieres ut fra de kompetansemåla som skolene/ lærerne har kommet gjennom på faglig forsvarlig vis i de ulike regionene i denne unntakstilstanden.

Vi er nå i en slags unntakstilstand, og derfor må vi nok justere kartet etter terrenget.

Dette innlegget er publisert i Oppland Arbeiderblad 3. februar 2021.

Lektorbloggen publiserer stoff om norsk skole og utdanningssystemet. Innlegg fra gjesteskribenter er ikke Norsk Lektorlags standpunkter.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.
Lektorbloggen
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Lektorbloggen
Lønna er ikkje det ho ein gong var  
Artikkelen til Jon Hustad, «Lektoren er ikkje det han ein gong var», gir blod på tann til lektorar som har varsla opptrapping av skulestreiken til hausten. Noko har gått frykteleg gale når ein lektor ...