image-6
Lønn

Meklingen i lønnsoppgjøret startet 5. mai

I dag startet meklingen i kommunesektoren hos Riksmekleren. Akademikerne brøt lønnsforhandlingene sammen med de andre hovedorganisasjonene ettersom KS ikke møtte kravet om reallønnsvekst.
AVRedaksjonen
05. mai, 2021

Året lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det bare forhandles på økonomi, ikke på andre deler av tariffavtalen.

Akademikerne brøt forhandlingene i både kommunesektoren, Oslo og i staten 30. april, og meklingen i alle sektorene startet i dag. Frist for å finne en meklingsløsning på alle tre tariffområder er 26. mai klokken 24.00.

Når partene i tariffoppgjøret ikke greier å bli enige i forhandlingene, må partene prøve mekling. Det er Riksmekleren som mekler i interessetvister mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene.

Dersom man tror partene kan bli enige, legger mekler frem forslag til løsning. Arbeidstakerorganisasjonene kan da velge å si ja til forslaget, eller vrake det og gå til streik.

KS’ tilbud i kommunesektoren ville gitt en ramme i underkant av 2,7 prosent, som var det frontfagene fremforhandlet. Det vil si at den samlede gjennomsnittslønnen for alle arbeidstakerne i Kommune-Norge skal være i underkant av 2,7 prosent høyere enn gjennomsnittslønnen deres året før.

Akademikerne brøt forhandlingene fordi de ikke ble møtt på kravet om reallønnsvekst. Når prisveksten er beregnet til å bli 2,8 prosent, vil en ramme for oppgjøret som følger frontfaget bety en reallønnsnedgang.

– Vi gikk inn i årets oppgjør med en klar forventing om reallønnsvekst for våre lektormedlemmer, sa Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen da det ble klart at Akademikerne brøt forhandlingene 30. april.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.