image-6
Lønn

Meklingen i lønnsoppgjøret startet 5. mai

I dag startet meklingen i kommunesektoren hos Riksmekleren. Akademikerne brøt lønnsforhandlingene sammen med de andre hovedorganisasjonene ettersom KS ikke møtte kravet om reallønnsvekst.
AVRedaksjonen
05. mai, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Året lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det bare forhandles på økonomi, ikke på andre deler av tariffavtalen.

Akademikerne brøt forhandlingene i både kommunesektoren, Oslo og i staten 30. april, og meklingen i alle sektorene startet i dag. Frist for å finne en meklingsløsning på alle tre tariffområder er 26. mai klokken 24.00.

Når partene i tariffoppgjøret ikke greier å bli enige i forhandlingene, må partene prøve mekling. Det er Riksmekleren som mekler i interessetvister mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerforeningene.

Dersom man tror partene kan bli enige, legger mekler frem forslag til løsning. Arbeidstakerorganisasjonene kan da velge å si ja til forslaget, eller vrake det og gå til streik.

KS’ tilbud i kommunesektoren ville gitt en ramme i underkant av 2,7 prosent, som var det frontfagene fremforhandlet. Det vil si at den samlede gjennomsnittslønnen for alle arbeidstakerne i Kommune-Norge skal være i underkant av 2,7 prosent høyere enn gjennomsnittslønnen deres året før.

Akademikerne brøt forhandlingene fordi de ikke ble møtt på kravet om reallønnsvekst. Når prisveksten er beregnet til å bli 2,8 prosent, vil en ramme for oppgjøret som følger frontfaget bety en reallønnsnedgang.

– Vi gikk inn i årets oppgjør med en klar forventing om reallønnsvekst for våre lektormedlemmer, sa Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen da det ble klart at Akademikerne brøt forhandlingene 30. april.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...