Dame sitter ved skrivebord med laptop og kalkulator. Illustrasjonsbilde.
Lønn

Høy lønnsvekst i fjor – lektorene venter på nemnda

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten målt siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lektorene i KS venter på Rikslønnsnemndas behandling av oppgjøret for 2022.
AVRedaksjonen
03. februar, 2023

Selv om fjorårets lønnsvekst var den høyeste på mange år, fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for, ettersom prisene økte betydelig mer. Prisveksten i 2022 var på hele 5,8 prosent.

Lektor- og lærerstreiken i KS i 2022 ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Tvisten behandles av Rikslønnsnemnda først 13. februar i år, så derfor har ikke lektorer og lærere i KS-området fått årlig lønnsøkning for 2022 ennå. Det er grunnen til at «Undervisningssektoren» i SSBs oversikt over lønnsøkning er bare 2,3 prosent. Kategorien inneholder flere enn lektorer og lærere i KS-området.

– Det er på høy tid å starte innhentingen av lønnsetterslepet for lektorene, det vet vi. For å gi lektorene en anstendig lønnsutvikling mener Norsk Lektorlag det er nødvendig å ha et annet lønnssystem enn sentrale forhandlinger, sier Nyhuus.

Nyhuus peker på at slik lønnsdannelsen for lektorer er i dag, med sentrale lønnsoppgjør, tar ikke lektorer igjen andre høyt utdannede yrkesgrupper i offentlig sektor.

– Lønnsløft er nødvendig for å rekruttere og beholde lektorer i skolen. Norsk Lektorlag kjemper for høyere lønn for våre medlemmer. Dagens lønnssystem tjener andre enn oss. Vi trenger en systemendring som ivaretar lønnsutviklingen for våre medlemmer bedre, understreker hun.

I fjor bekreftet Teknisk beregningsutvalg (TBU) at undervisningsansattes årslønnsvekst i 2021 kom dårligst ut i sammenlignet med gjennomsnittet i kommunene. Nedgangen var større enn for øvrige grupper, selv når man tok hensyn til at streik i 2021 trakk årslønnsveksten ned. Utvalget fant ingen spesielle forhold som kunne forklare hvorfor undervisningsansatte kom dårligst ut i 2021.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsnemndlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...