Dame sitter ved skrivebord med laptop og kalkulator. Illustrasjonsbilde.
Lønn

Høy lønnsvekst i fjor – lektorene venter på nemnda

Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,6 prosent fra 2021 til 2022. Det er den høyeste lønnsveksten målt siden 2008, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lektorene i KS venter på Rikslønnsnemndas behandling av oppgjøret for 2022.
AVRedaksjonen
03. februar, 2023

Selv om fjorårets lønnsvekst var den høyeste på mange år, fikk vi i gjennomsnitt mindre å handle for, ettersom prisene økte betydelig mer. Prisveksten i 2022 var på hele 5,8 prosent.

Lektor- og lærerstreiken i KS i 2022 ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i september. Tvisten behandles av Rikslønnsnemnda først 13. februar i år, så derfor har ikke lektorer og lærere i KS-området fått årlig lønnsøkning for 2022 ennå. Det er grunnen til at «Undervisningssektoren» i SSBs oversikt over lønnsøkning er bare 2,3 prosent. Kategorien inneholder flere enn lektorer og lærere i KS-området.

– Det er på høy tid å starte innhentingen av lønnsetterslepet for lektorene, det vet vi. For å gi lektorene en anstendig lønnsutvikling mener Norsk Lektorlag det er nødvendig å ha et annet lønnssystem enn sentrale forhandlinger, sier Nyhuus.

Nyhuus peker på at slik lønnsdannelsen for lektorer er i dag, med sentrale lønnsoppgjør, tar ikke lektorer igjen andre høyt utdannede yrkesgrupper i offentlig sektor.

– Lønnsløft er nødvendig for å rekruttere og beholde lektorer i skolen. Norsk Lektorlag kjemper for høyere lønn for våre medlemmer. Dagens lønnssystem tjener andre enn oss. Vi trenger en systemendring som ivaretar lønnsutviklingen for våre medlemmer bedre, understreker hun.

I fjor bekreftet Teknisk beregningsutvalg (TBU) at undervisningsansattes årslønnsvekst i 2021 kom dårligst ut i sammenlignet med gjennomsnittet i kommunene. Nedgangen var større enn for øvrige grupper, selv når man tok hensyn til at streik i 2021 trakk årslønnsveksten ned. Utvalget fant ingen spesielle forhold som kunne forklare hvorfor undervisningsansatte kom dårligst ut i 2021.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsnemndlønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Nye satser i leirskoleavtalen
Akademikerne har reforhandlet den såkalte leirskoleavtalen med KS. Den sentrale generelle særavtalen (SGS) 1010 ble videreført med noe økte satser og egne satser for helge- og høytidsdager.
Lønn
Streiken behandles av Rikslønnsnemnda 13. februar
Norsk Lektorlag er innkalt til Rikslønnsnemnda 13. februar 2023 i forbindelse med lektor- og lærerstreiken.
Lønn
SV, Rødt, Venstre og MDG stemte mot tvungen lønnsnemnd
Stortinget har behandlet saken om tvungen lønnsnemnd i Lektor- og lærerstreiken. Den ble vedtatt mot stemmene til SV, Rødt, MDG og Venstre.