image-9
Arbeid

Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole innenfor humaniora, samfunnsfag, jus og teologi. Det er både en lærerpris og pris for de tre beste elevbidragene.
AVRedaksjonen
12. august, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel


Fra prisutdelingsseremonien for Holbergprisen i skolen 2016. Foto: Marit Hommedal/ Scanpix

En viktig del av Holbergprisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen er et tiltak for å innfri dette målet. Og hvert år deltar 20 skoler og rundt 700 elever fra hele landet i konkurransen.

Pris for beste bidrag
De tre beste elevbidragene blir premiert med 30.000 kr, 20.000 kr og 10.000 kr. Læreren har en sentral rolle i Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut en lærerpris på 20 000 kr, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. 

Eget fagseminar for lærerne
Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar 7.-8. november hvor lærerne kan få fornyet kunnskap og ideer til gode opplegg for pedagogisk fagformidling. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og humaniora, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Søknadsfristen er 1. oktober. 

Les mer om Holberprisen i skolen og finn søknadsskjema her
 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen
Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal ...
Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...