image-5
Om Norsk Lektorlag

Helle Christin Nyhuus er ny leder i Norsk Lektorlag

Helle Christin Nyhuus ble enstemmig valgt som ny leder av Norsk Lektorlag under Norsk Lektorlags landsmøte fredag 19. november 2021.
AVRedaksjonen
19. november, 2021

Foto: Thomas Eckhoff

– Jeg vil takke for tilliten fra landsmøtet og gleder meg til å fortsette arbeidet for at høy kompetanse skal lønne seg, både for den enkelte, og for samfunnet, sier den nyvalgte lederen.

Norsk Lektorlag har vært en organisasjon i vekst de siste årene og er nå inne i en ny fase i organisasjonsbyggingen.

– En viktig oppgave i neste landsmøteperiode vil være å ta organisasjonens politiske arbeid et skritt videre. Norsk Lektorlag står stødig på to bein, det tariffpolitiske og det utdanningspolitiske. Jeg mener det vil være viktig å fortsette å videreutvikle det gode samspillet, sier Nyhuus.

Hun tiltrer som leder 1. januar 2022.

Helle Christin Nyhuus har vært sentralstyremedlem og 1. nestleder siden 2017. Hun har også vært fylkesleder i Buskerud fra 2015 til 2020. I 2017 ledet hun arbeidet med Norsk Lektorlags utdanningspolitiske program, og fra 2020 har hun som leder av tariffpolitisk utvalg arbeidet med nytt tariffpolitisk program.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke for den svært gode jobben som avtroppende leder Rita Helgesen har gjort de siste seks årene for lektorer i hele landet, sier hun.

Nyhuus er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen og har faglærerutdanning i handels og kontorfag ved tidligere Statens lærerhøgskole for handels- og kontorfag på Hønefoss. Hun arbeider på Drammen videregående skole.

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
landsmøte

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Rita Helgesens landsmøtetale 2021
Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen åpnet landsmøtet 2021.
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2021: Se den her!
Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Er det riktig oppskrift?
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2021
Norsk Lektorlag har landsmøte 18. og 19. november 2021, og sakene er klare. Det skal blant annet vedtas revidert tariffpolitisk program.