image-9
Arbeid

Har sendt regjeringen forslag om ekstraordinære tiltak

Norsk Lektorlag har de siste dagene fått mange innspill fra tillitsvalgte om situasjonen i norsk skole. Behovet for ekstraordinære tiltak er videreformidlet.
AVRedaksjonen
18. mars, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektorer og lærere strekker seg langt for at alle elever skal få best mulig undervisning når skolene er fysisk stengt og stort sett alle jobber hjemmefra. Tillitsvalgte i Norsk Lektorlag har fortløpende meldt inn nye problemstillinger i denne helt spesielle arbeidssituasjonen. Denne uken har  Norsk Lektorlag sendt flere innspill til regjeringen om behovet for særskilte tiltak, i arbeidslivet generelt,  i skolen spesielt, og også om behovet for særskilte tiltak knyttet til vurdering og eksamen.


Digital undervisning krever internettilgang   

Fjernundervisningen skjer digitalt, men tillitsvalgte har meldt inn at de digitale systemene flere steder ikke er dimensjonert for belastningen. Skoleeiers digitale systemer har heller ikke kapasitet som er beregnet på bruken nå, dette gjør det vanskelig å gjennomføre undervisningen. Noen steder har også kapasiteten på bredbåndet skapt tekniske utfordringer for å få gjennomført undervisningen.

Rita Helgesen leder Norsk Lektorlag

– Vi har allerede fått tilbakemeldinger fra medlemmer som mister kontakten med elever som hverken har bredbånd hjemme, eller nok datakvote på mobilabonnementet. Her har vi bedt regjeringen vurdere ekstraordinære tiltak for å sikre at lærere og elever har tilgang til internett til undervisningsformål, forteller leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen.

Ber skolene hente inn reservestyrken  

Helgesen er glad for tilbakemeldingene om at lektorer og lærere strekker seg langt for elevene. Fulldigital undervisning er samtidig tidkrevende. Mye oppfølging av elevene som kan gjøres effektivt i klasserommet, tar lengre tid digitalt.  

– Når vi samtidig får meldinger om at bruken av tilkallingsvikarer i skolen reduseres, er det viktig å si ifra. Skoleeier bør ikke bare ta i bruk tilkallingsvikarene de allerede har, men i tillegg ta i bruk reservestyrken av undervisningsressurser lektorstudenter og pensjonerte lektorer og lærere utgjør. Dette er viktig for at studenter og deltidsansatte skal få endene til å møtes i tiden vi er inne i, men også for å hindre at lektorer og lærere som nå trår til for å holde hjulene i gang møter veggen, påpeker Helgesen.

Særskilte tiltak for vurdering og eksamen  

Norsk Lektorlag har også sendt kunnskapsminister Guri Melby brev om vurdering og eksamen. Blir skolestengingen betydelig forlenget kan god vurdering bli krevende å gi, både for standpunktvurdering og for eksamen. Norsk Lektorlag har anbefalt å raskt utrede behovet for midlertidige endringer i vurderingsforskriften, og hva det vil kreve å gi forsvarlige karaktervurderinger i avgangsfag.

Kunnskapsminister Guri Melby (Venstre)

Helgesen har samtidig sendt Melby klare råd om mulige tiltak for å gi elevene en best mulig eksamenssituasjon. Norsk Lektorlag er opptatt av at elevene får rettferdige og mest mulig like vurderingsordninger, også i en situasjon hvor skolene er stengt. Eksamens- og vurderingssystemene i norsk skole må være pålitelige og sikre at elevene vurderes på likt grunnlag.

– Lik rett til vurdering er et viktig prinsipp. Både elever og samfunnet rundt må være trygge på at ikke andre elever som konkurrerer om arbeidsplasser eller opptak til videregående skole eller høyere utdanning har hatt adgang til uforholdsmessig mye hjelp som de selv har vært avskåret fra, påpeker Helgesen

Norsk Lektorlag har derfor satt forslagene til mulig gjennomføring av eksamen i en fortsatt unntakssituasjon i prioritert rekkefølge.

– Såfremt smittevernsituasjonen tillater det vil det beste være om skolene delvis kan åpnes for  gjennomføring av fysisk eksamen. En annen mulighet er å skyve på tidspunktet for fysisk gjennomføring av eksamen, med tilsvarende forskyvninger av samordnet opptak, og evt. studiestart høsten 2020, påpeker Helgesen.

Hun har også sendt videre innspill om økt bruk av lokalgitt muntlig eksamen som et relevant tiltak i denne situasjonen, gitt at man lokalt vet hvilke deler av læreplanen (hvilke kompetansemål) det faktisk er gitt skoleundervisning i.

Helgesen understreker at det i så fall  vil være viktig med tydelige nasjonale retningslinjer for å sikre like rammer rundt lokalgitt eksamen.

Mappevurdering kan etter Norsk Lektorlags vurdering ikke erstatte eksamen som objektiv kompetansesikring i skolen. Organisasjonen mener også at filming av muntlig eksamen normalt sett ikke bør gjennomføres.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
korona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...