image-9
Lønn

Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk i staten

- Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
30. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne og staten har blitt enige om de sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale. Det viktigste elementet er at all lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal, basert på de avtalte prinsipper, utformes innen 1. februar 2017.

– Etter mange års målrettet arbeid har vi endelig fått et gjennombrudd for modernisering av forhandlingssystemet i staten. Dette mener vi vil gi bedre muligheter for en positiv lønnsutvikling for lektorer i universitets- og høgskolesektoren, sier Nina Sandborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag i Akademikerne stat.

 

Akademikerne berømmer staten som arbeidsgiver for de grep som nå tas.

– Årets oppgjør er et gjennombrudd for en moderne lønns- og personalpolitikk i staten. Det er ingen tvil om at statens oppgaver har blitt mer mangfoldige og krevende, og at de fremover må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam. 

– Det er svært gledelig at vi endelig har fått gjennomslag for en lønnspolitikk som flytter lønnsfastsettelsen i det statlige tariffområdet ut til virksomhetsnivå. Det vil gjøre det lettere for arbeidsgiverne å bruke ressursene på en mer hensiktsmessig måte, ikke minst med tanke på å sikre best mulig kompetanse for å ivareta velferdstjenestene. Dette vil kunne bedre lønnsbetingelsene for våre medlemmer i universitets- og høgskolesektoren.  Det er all mulig grunn til å gi forhandlerne ros for tålmodig og målrettet innsats, sier Otto Kristiansen, forhandlingsleder i Norsk Lektorlag. 

I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Partene er enige om følgende:

  • Det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli
  • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai

– Ideelt sett skulle hele rammen vært brukt på lokale forhandlinger allerede i år, men vi kan leve med at dette prinsippet først gjelder fullt ut fra 2017, sier Kvam.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...