image-2
Lønn

Gjennombrudd for en moderne lønnspolitikk i staten

- Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
AVRedaksjonen
30. april, 2016
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Akademikerne og staten har blitt enige om de sentrale prinsippene i en ny og modernisert hovedtariffavtale. Det viktigste elementet er at all lønnsdannelse skal flyttes ut i den enkelte virksomhet, mens den økonomiske rammen for oppgjøret fortsatt skal forhandles sentralt. Detaljene i avtalen skal, basert på de avtalte prinsipper, utformes innen 1. februar 2017.

– Etter mange års målrettet arbeid har vi endelig fått et gjennombrudd for modernisering av forhandlingssystemet i staten. Dette mener vi vil gi bedre muligheter for en positiv lønnsutvikling for lektorer i universitets- og høgskolesektoren, sier Nina Sandborg, forhandlingsansvarlig for Norsk Lektorlag i Akademikerne stat.

 

Akademikerne berømmer staten som arbeidsgiver for de grep som nå tas.

– Årets oppgjør er et gjennombrudd for en moderne lønns- og personalpolitikk i staten. Det er ingen tvil om at statens oppgaver har blitt mer mangfoldige og krevende, og at de fremover må løses mer effektivt og ressursbevist. Det krever at lønns- og personalpolitikken flyttes fra nasjonalt nivå og ut i den enkelte statlige virksomhet og etat, sier Kvam. 

– Det er svært gledelig at vi endelig har fått gjennomslag for en lønnspolitikk som flytter lønnsfastsettelsen i det statlige tariffområdet ut til virksomhetsnivå. Det vil gjøre det lettere for arbeidsgiverne å bruke ressursene på en mer hensiktsmessig måte, ikke minst med tanke på å sikre best mulig kompetanse for å ivareta velferdstjenestene. Dette vil kunne bedre lønnsbetingelsene for våre medlemmer i universitets- og høgskolesektoren.  Det er all mulig grunn til å gi forhandlerne ros for tålmodig og målrettet innsats, sier Otto Kristiansen, forhandlingsleder i Norsk Lektorlag. 

I kroner ble årets oppgjør moderat og i tråd med rammene i frontfagene. Partene er enige om følgende:

  • Det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli
  • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai

– Ideelt sett skulle hele rammen vært brukt på lokale forhandlinger allerede i år, men vi kan leve med at dette prinsippet først gjelder fullt ut fra 2017, sier Kvam.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.