image-7
Arbeid

Fylkesrådmann innsnevrer ytringsfriheten

Innlegget «Folkeskikk på sosiale medier» av fylkesrådmann Rasmus O. Vigrestad er nå fjernet fra Oppland fylkeskommunes ansattportal, to dager etter at Norsk Lektorlag sendte brev for å påpeke at teksten kunne oppfattes som en innsnevring av de ansattes ytringsfrihet.
AVRedaksjonen
30. oktober, 2015
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

På vegne av medlemmer ved Lillehammer videregående skole, hvor ansatte har engasjert seg i diskusjonen om foreslått nedleggelse av tilbud, påpekte Norsk Lektorlag at fylkesrådmannens tekst kunne bli oppfattet som en innsnevring av ytringsfriheten. Vi mener uttalelser som at «det ikke er ønskelig med ytringer som er usaklige eller upassende» eller «engasjement må være basert på ytringsfrihet i et reflektert, ansvarlig perspektiv», kan oppfattes som en innsnevring av ytringsfriheten for de ansatte.

I juni i år utarbeidet fylkesrådmannen i Oppland et forslag til ny struktur innenfor videregående opplæring i Oppland. Saken ble sendt på høring, med høringsfrist i september. Deretter ble det utarbeidet et forslag som skal behandles politisk i desember. Saken har skapt stort engasjement i Lillehammer blant foreldre, elever og ansatte. Ansatte har bl.a. brukt en Facebook-gruppe for å dele sine synspunkter.

– Når fylkesrådmannen prøver å formane og instruere sine ansatte om «folkeskikk», presser han dem til å ikke komme med  «uønskede, uheldige og ubehagelige» ytringer. Her er fylkesrådmannen på ville veier. Han sitter i en høy stilling og bør ha god innsikt i de grunnleggende prinsippene som gjelder for demokratiet. Stortinget har understreket at offentlig ansatte skal ha et vidt spillerom, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.
 

Del av et levende demokrati
Ulf Holberg, Norsk Lektorlags tillitsvalgte ved Lillehammer videregående, uttaler til NRK Hedmark og Oppland at lærerne som har deltatt i debatten om de foreslåtte nedleggelsene av linjer/tilbud ved skolen, har vært opptatt av å få fram argumentene sine i en viktig sak på en god måte.            

                                    
– Vi har over tid deltatt i et offentlig ordskifte om forhold ved vårt arbeidssted, men i skrivet fra fylkesrådmannen sås det tvil om det å delta i en slik debatt er legitimt. Dette er jo en del av et levende demokrati, og da kan vi ikke ha en situasjon hvor ansatte er i tvil om det å ytre seg er greit, uttaler Holberg, til NRK Hedmark og Oppland.
I følge NRK mener Advokat Jon Wessel-Aas at innlegget fra fylkesrådmannen gir uttrykk for at grensene rundt hvilke ytringer som er greit, er mye snevrere enn de egentlig er etter grunnlovens adgang til å ytre seg fritt. Han mener også at skrivet er tvetydig, og at det er egnet til å skremme ansatte fra å delta i en legitim diskusjon.
 

Offentlige ansatte skal ha vidt spillerom
Norsk Lektorlag skriver i brevet til fylkesrådmannen at et slikt skriv ikke er en egnet måte å indirekte konfrontere de ansatte på, dersom man mener det foreligger ytringer som ikke er i henhold til ytringsfriheten.

I 2012 klagde Norsk Lektorlag inn Askøy kommune til Sivilombudsmannen i en sak hvor et medlem fikk refs for uttalelser i en lokalavis. Da uttalte Sivilombudsmannen at arbeidsgivers styringsrett ikke gir generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer: «Arbeidsgiver kan derfor ikke slå ned på ytringer som oppfattes som uønskede, uheldige eller ubehagelige. Uttalelser som ikke er undergitt taushetsplikt, og som i hovedsak gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger, vil det vanligvis være anledning til å komme med.»

Sivilombudsmannen uttaler videre at «begrensninger i ytringsfriheten som generelt utgangspunkt bare bør gjelde ytringer som påviselig skader, eller påviselig kan skade, arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte, og at bevisbyrden i så fall ligger på arbeidsgiver. Som utgangspunkt gjelder ytringsfriheten også forhold som hører inn under arbeidsforholdet og berører forholdet til arbeidsgiveren. Offentlig ansatte har et vidt spillerom – både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om forhold på eget arbeidsområde og egen arbeidsplass.»

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
ytringsfrihet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...