image-8
Lektorbloggen

Frafall og yrkesretting

Kristin Halvorsen vil ha mer praksis og mindre teori på yrkesfag. Men skal yrkesfagelevene bli håndverkere eller studenter? Eller begge deler?
AVRedaksjonen
04. oktober, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I et debattinnlegg beskriver fylkesleder i Sør-Trøndelag Lektorlag, Vemund Venn, den hybridsituasjonen han mener har oppstått yrkesfagopplæringen. Venn mener dagens ordning med felles læreplaner gjør at yrkesfagene verken kan bli tydelig yrkesforberedende fag eller rene studieforberedende fag, og at denne hybridtanken forringer kvaliteten i yrkesopplæringen.

"Kanskje vi nå er kommet dit hen at vi våger å stille spørsmålet om vi ikke skal la yrkesfag få lov til å være yrkesfag og allmennfag få lov til å være allmennfag." spør Vemund Venn i innlegget som har stått på trykk både i Klassekampen og i Adresseavisen.

Vemund Venn: Frafall og yrkesretting 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.