image-0
Lektorbloggen

Frafall og yrkesretting

Kristin Halvorsen vil ha mer praksis og mindre teori på yrkesfag. Men skal yrkesfagelevene bli håndverkere eller studenter? Eller begge deler?
AVRedaksjonen
04. oktober, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

I et debattinnlegg beskriver fylkesleder i Sør-Trøndelag Lektorlag, Vemund Venn, den hybridsituasjonen han mener har oppstått yrkesfagopplæringen. Venn mener dagens ordning med felles læreplaner gjør at yrkesfagene verken kan bli tydelig yrkesforberedende fag eller rene studieforberedende fag, og at denne hybridtanken forringer kvaliteten i yrkesopplæringen.

"Kanskje vi nå er kommet dit hen at vi våger å stille spørsmålet om vi ikke skal la yrkesfag få lov til å være yrkesfag og allmennfag få lov til å være allmennfag." spør Vemund Venn i innlegget som har stått på trykk både i Klassekampen og i Adresseavisen.

Vemund Venn: Frafall og yrkesretting 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?